31.10.2015

ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

+-------------------------------------+------------+
|      Дата підписання:     | 16.07.2015 |
+-------------------------------------+------------+
| Дата набрання чинності для України: | 16.07.2015 |
+-------------------------------------+------------+

Уряд України (далі - Уряд) та Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (далі - УВКПЛ) (разом далі - Сторони),

керуючись бажанням подальшого співробітництва з питань розвитку і заохочення поваги до прав людини,

беручи до уваги мандат Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, наданий резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 48/141 від 20 грудня 1993 року, у справі заохочення та захисту прав людини, а також завдання УВКПЛ,

враховуючи, що Уряд висловив свою згоду на створення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні,

беручи до уваги пункт 3 статті XIV Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні від 31 липня 2014 року (далі - Угода),

беручи до уваги позитивний досвід роботи зазначеної короткотермінової моніторингової місії з прав людини в Україні,

домовилися про внесення таких змін до Угоди:

1. Викласти друге речення пункту 5 статті XIV Угоди в такій редакції: «Угода може бути продовжена на строк до 6 (шести) місяців на прохання Української Сторони.».

2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди і укладається на строк дії Угоди.

3. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Учинено в м. Женева, 16 липня 2015 р. у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу текст англійською мовою матиме переважну силу.

+-----------------+---+----------+
| За Уряд України
(підпис) |  | За УВКПЛ
(підпис) |
+-----------------+---+----------+