26.11.2015
+----------------------------------+
|                 |
+----------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+----------------------------------+
|      ПОСТАНОВА       |
+----------------------------------+
| від 13 листопада 2015 року № 563 |
+----------------------------------+

Про звернення Придніпровської районної в місті Черкасах виборчої комісії Черкаської області, яке надійшло до Центральної виборчої комісії 10 листопада 2015 року та зареєстроване за № 21-33/1-19278

До Центральної виборчої комісії 10 листопада 2015 року надійшло звернення Придніпровської районної в місті Черкасах виборчої комісії Черкаської області про виявлення фальсифікації місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

У вказаному зверненні зазначається, що під час проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 711009 на виконання рішень Придніпровської районної у місті Черкасах виборчої комісії Черкаської області від 27 жовтня 2015 року та від 8 листопада 2015 року членами цієї комісії було виявлено відсутність ступеня захисту на виборчих бюлетенях з виборів депутатів Черкаської міської ради, а саме нанесених на виборчі бюлетені невидимою фосфорною фарбою слів "ВЛАДА ЧЕРКАСИ 2015", затвердженого постановою Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області від 8 листопада 2015 року № 99 "Про визначення поліграфічного підприємства, яке забезпечить виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на чергових місцевих виборах депутатів Черкаської міської ради та міського голови, призначених на 25 жовтня 2015 року".

Придніпровською районною в місті Черкасах виборчою комісією Черкаської області було передано вказані виборчі бюлетені без належного ступеня захисту на експертизу до правоохоронних органів.

Крім того, з метою захисту конституційних виборчих прав громадян та запобігання можливому правопорушенню, пов’язаному з фальсифікацією виборчих бюлетенів та результатів виборів, Придніпровською районною у місті Черкасах виборчою комісією Черкаської області було прийнято рішення про передачу до правоохоронних органів виборчих бюлетенів з усіх без винятку виборчих дільниць Придніпровського району міста Черкасах з виборів депутатів Черкаської міської ради Черкаської області для проведення відповідної експертизи.

Розглянувши звернення Придніпровської районної в місті Черкасах виборчої комісії Черкаської області, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частин другої, десятої, одинадцятої статті 74 Закону України "Про місцеві вибори" виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

Виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.

Ступінь захисту виборчого бюлетеня для відповідних місцевих виборів встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією.

Згідно з частиною першою статті 75 вказаного Закону територіальна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах.

З огляду на викладене Центральна виборча комісія зазначає, що наведені Придніпровською районною в місті Черкасах виборчою комісією Черкаської області факти можуть свідчити про підробку виборчих документів, зокрема виборчих бюлетенів, та можливу наявність у діях окремих осіб ознак складу злочину, передбаченого статтею 158 Кримінального кодексу України.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію і захист виборчих прав громадян України.

Відповідно до частини другої статті 3 зазначеного Закону Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Здійснення перевірки викладених у зверненнях чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного правопорушення, прийняття за ними рішень, вирішення питань про притягнення винних осіб до будь-якого виду відповідальності не належить до повноважень Центральної виборчої комісії.

За змістом частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" поліція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.

Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 74, 75 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Передати Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області копію звернення Придніпровської районної в місті Черкасах виборчої комісії Черкаської області для проведення перевірки та у разі виявлення підстав вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

2. Копії цієї постанови надіслати Міністерству внутрішніх справ України та Придніпровській районній в місті Черкасах виборчій комісії Черкаської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+