26.11.2015
+----------------------------------+
|                 |
+----------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+----------------------------------+
|      ПОСТАНОВА       |
+----------------------------------+
| від 11 листопада 2015 року № 554 |
+----------------------------------+

Про скаргу кандидата в депутати Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області Сазонової М.М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 9 листопада 2015 року за № 21-36/1-18690

До Центральної виборчої комісії 9 листопада 2015 року повторно надійшла скарга кандидата в депутати Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області Сазонової Марії Миколаївни, суб’єктом оскарження в якій визначено Пісочинську селищну виборчу комісію Харківського району Харківської області (далі - Пісочинська селищна виборча комісія).

У своїй скарзі суб’єкт звернення зі скаргою просить "вибори депутатів до Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області на виборчій дільниці № 630854 визнати такими, що не відбулися", скасувати постанову Пісочинської селищної виборчої комісії від 29 жовтня 2015 року № 199 "Про визнання депутата Пригоди Миколи Андрійовича обраним в одномандатному виборчому окрузі № 3 на чергових виборах депутатів Пісочинської селищної ради", а також "вибори депутатів до Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області по одномандатному виборчому окрузі № 3 визнати такими, що не відбулися".

На обґрунтування своїх вимог суб’єкт звернення зі скаргою вказує на порушення Пісочинською селищною виборчою комісією частини одинадцятої статті 17 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) щодо утворення виборчих округів без урахуванням меж звичайних виборчих дільниць, незабезпечення виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області (далі - Пісочинська селищна рада) для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 3 на виборчій дільниці № 630854, а також прийняття рішення про результати виборів депутата зазначеної селищної ради в одномандатному виборчому окрузі № 3 за відсутності протоколу про підрахунок голосів виборців на вказаній виборчій дільниці.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Сазоновою М.М. 30 жовтня 2015 року було подано до Центральної виборчої комісії скаргу на дії та бездіяльність Пісочинської селищної виборчої комісії від 28 жовтня 2015 року.

Відповідно до частини другої статті 97 Закону та пункту 6.7 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок), цю скаргу 30 жовтня 2015 року повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджають її розгляду. Одночасно Сазонову М.М. було повідомлено про можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 Закону, в установлені Законом строки.

Сазоновою М.М. 9 листопада 2015 року повторно подано скаргу до Центральної виборчої комісії.

Згідно з частиною другою статті 96 Закону та пунктом 6.6 Порядку до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. При цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії.

Усупереч таким вимогам копії окремих письмових доказів не засвідчені в установленому порядку.

Отже, Сазоновою М.М. повторно подано скаргу з невиправленими недоліками.

Крім того, частинами першою, другою, п’ятою, шостою статті 95 Закону встановлено, що скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

Скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону.

Згідно з частиною дванадцятою статті 15 Закону днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.

Частиною другою статті 17 Закону встановлено, що для проведення виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна територіальна виборча комісія не пізніш як за 38 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює одномандатні виборчі округи.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 75 Закону селищна виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах не пізніш як за п’ять днів до дня голосування та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за чотири дні до дня голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Селищна територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача для голосування з кожних місцевих виборів (частина п’ята статті 75 Закону).

Скарга Сазонової М.М. на дії та бездіяльність Пісочинської селищної виборчої комісії, що мали місце до дня голосування, яке відбулося 25 жовтня 2015 року, надійшла до Центральної виборчої комісії вперше 30 жовтня 2015 року, тобто з порушенням строку оскарження, передбаченого частинами першою, другою статті 95 Закону.

Після повернення скарги 30 жовтня 2015 року суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду повторно скарга надійшла до Центральної виборчої комісії 9 листопада 2015 року, тобто з порушенням строку, встановленого частиною шостою статті 95 Закону.

Згідно з частиною сьомою статті 94, пунктом 3.3 Порядку до Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржується бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Разом з тим, рішення чи дії територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, може бути оскаржено виключно до суду (частина шоста статті 94 Закону, пункт 3.2 Порядку).

Таким чином, Центральна виборча комісія є неналежним суб’єктом розгляду скарги на рішення та дії Пісочинської селищної виборчої комісії.

Частинами третьою, одинадцятою статті 97 Закону визначено, що в разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків, а також у разі подання скарги неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частин шостої, сьомої статті 94, частин першої, другої, п’ятої, шостої статті 95, частин третьої, одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Сазонової М.М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 9 листопада 2015 року за № 21-36/1-18690, залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Сазоновій М.М. та Пісочинській селищній виборчій комісії Харківського району Харківської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+