26.11.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+---------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+---------------------------------+
| від 6 листопада 2015 року № 541 |
+---------------------------------+

Про скаргу Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 листопада 2015 року за № 21-34-17548

До Центральної виборчої комісії 5 листопада 2015 року повторно надійшла скарга Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві, суб’єктом оскарження в якій визначено Подільську районну в місті Києві виборчу комісію.

У своїй скарзі суб’єкт звернення зі скаргою просить "визнати протиправними та такими, що не відповідають вимогам законодавства, дії Подільської районної в місті Києві виборчої комісії щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці № 800693 та бездіяльності стосовно встановлення умов зберігання відповідної виборчої документації та виявлення грубих порушень законодавства; прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці № 800693 недійсним та достроково припинити повноваження усіх членів Подільської районної в місті Києві виборчої комісії у зв’язку із одноразовим грубим порушенням Закону України "Про місцеві вибори".

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві 30 жовтня 2015 року подано до Комісії скаргу на дії та бездіяльність Подільської районної в місті Києві виборчої комісії.

Відповідно до частини другої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) та пункту 6.7 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок), вказану скаргу 30 жовтня 2015 року повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджають її розгляду. Одночасно Регіональній організації Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві було повідомлено про можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою згідно з вимогами статті 96 Закону, в установлені Законом строки.

Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві 5 листопада 2015 року повторно подано скаргу до Комісії. При цьому на порушення частини другої статті 96 Закону та пункту 6.6 Порядку до неї не додано оригіналів письмових доказів, зазначених у скарзі, або засвідчених у встановленому порядку їх копій.

Отже, Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві повторно подано скаргу з невиправленими недоліками.

Частиною першою статті 94 Закону, пунктом 2.1 Порядку встановлено, що кандидат, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник у територіальній виборчій комісії або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 95 - 98 Закону.

За змістом частин першої, п’ятої, шостої статті 95 Закону скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону.

Так, Регіональною організацією Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві оскаржуються дії та бездіяльність Подільської районної в місті Києві виборчої комісії, які були вчиненні 27 та 28 жовтня 2015 року.

Після повернення скарги 30 жовтня 2015 року суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду повторно скарга надійшла до Центральної виборчої комісії 5 листопада 2015 року, тобто з порушенням строку, встановленого частиною шостою статті 95 Закону.

Згідно з частиною сьомою статті 94, пунктом 3.3 Порядку до Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржується бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

Частиною п’ятою статті 94 Закону, пунктом 3.4 Порядку передбачено, що до відповідної територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржується рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її члена.

Таким чином, Центральна виборча комісія є неналежним суб’єктом розгляду скарги на дії та бездіяльність Подільської районної в місті Києві виборчої комісії.

За змістом частин третьої, одинадцятої статті 97 Закону в разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків, а також у разі подання скарги неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом, виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частин п’ятої, сьомої статті 94, частин п’ятої, шостої статті 95, частини другої статті 96, частин третьої, одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 5 листопада  2015 року за № 21-34-17548, залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Регіональній організації Політичної партії "Опозиційний блок" в місті Києві, а також Подільській районній в місті Києві виборчій комісії.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+