26.11.2015
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                    НАКАЗ                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                 27.10.2015  № 641                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1410/27855 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» НАКАЗУЮ:

1. Пункт 3 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346 «Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2014 року за № 862/25639, викласти у такій редакції:

«3. Установити, що з 01 вересня 2015 року в штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України встановлюються у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1403 гривні;

5 тарифного розряду - 1413 гривень;

6 тарифного розряду - 1467 гривень;

7 тарифного розряду - 1558 гривень;

8 тарифного розряду - 1660 гривень;

9 тарифного розряду - 1751 гривня;

10 тарифного розряду - 1842 гривні;

11 тарифного розряду - 1994 гривні;

12 тарифного розряду - 2145 гривень;

13 тарифного розряду - 2297 гривень;

14 тарифного розряду - 2449 гривень;

15 тарифного розряду - 2611 гривень;

16 тарифного розряду - 2823 гривні;

17 тарифного розряду - 3036 гривень;

18 тарифного розряду - 3249 гривень;

19 тарифного розряду - 3461 гривня;

20 тарифного розряду - 3684 гривні;

21 тарифного розряду - 3896 гривень;

22 тарифного розряду - 4109 гривень;

23 тарифного розряду - 4321 гривня;

24 тарифного розряду - 4412 гривень;

25 тарифного розряду - 4564 гривні.».

2. Примітку 1 додатка 1 до Умов оплати праці працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 липня 2014 року № 346, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 липня 2014 року за № 862/25639, після цифр і слова «852 гривні» доповнити словами і цифрами «, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень».

3. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 вересня 2015 року.

+---------------+----------------+
| Голова Служби | Л.О. Євдоченко |
+---------------+----------------+