29.11.2015
+----------------------------------+
|                 |
+----------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+----------------------------------+
|      ПОСТАНОВА       |
+----------------------------------+
| від 19 листопада 2015 року № 574 |
+----------------------------------+

Про окремі питання діяльності Міжгірської районної виборчої комісії Закарпатської області

Постановою Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2015 року № 550 "Про окремі питання діяльності Міжгірської селищної виборчої комісії Міжгірського району Закарпатської області" зобов’язано Міжгірську районну виборчу комісію Закарпатської області (далі - Міжгірська районна виборча комісія) 13 листопада 2015 року затвердити новий склад Міжгірської селищної виборчої комісії Міжгірського району Закарпатської області (далі - Міжгірська селищна виборча комісія).

До Центральної виборчої комісії 17 листопада 2015 року надійшло повідомлення голови Міжгірської районної організації Єдиного Центру Гнепи Ю.Ю. про допущення Міжгірською районною виборчою комісією порушень під час формування складу Міжгірської селищної виборчої комісії.

Також до Центральної виборчої комісії того самого дня надійшло повідомлення Міжгірської районної виборчої комісії про відхилення членами комісії пропозиції провести жеребкування та формування складу Міжгірської селищної виборчої комісії лише з представників політичних партій, які мають фракції у Верховній Раді України.

Крім того, до Комісії надіслано копію постанови Міжгірської районної виборчої комісії від 13 листопада 2015 року № 20 "Про формування складу селищної виборчої комісії", копії подань місцевих організацій політичних партій для обов’язкового включення кандидатур до складу Міжгірської селищної виборчої комісії, копії подань місцевих організацій політичних партій для включення відповідних кандидатур шляхом жеребкування, а також копію протоколу засідання Міжгірської районної виборчої комісії від 13 листопада 2015 року.

Вивчивши наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Центральна виборча комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (частина друга статті 1 зазначеного Закону).

Частиною першою статті 38 Конституції України регламентовано право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (стаття 69 Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 71 Основного Закону України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Частиною першою статті 20 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) визначено, що виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України та законів України (частина третя статті 19 Закону).

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону до повноважень районної виборчої комісії віднесено формування складу селищних виборчих комісій у відповідному районі.

Таким чином, на виконання постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2015 року № 550 "Про окремі питання діяльності Міжгірської селищної виборчої комісії Міжгірського району Закарпатської області" Міжгірська районна виборча комісія зобов’язана була затвердити новий склад Міжгірської селищної виборчої комісії 13 листопада 2015 року.

Центральна виборча комісія листом від 16 листопада 2015 року звернулася до Міжгірської районної виборчої комісії стосовно надання належним чином засвідчених копій: рішення Міжгірської районної виборчої комісії про формування складу Міжгірської селищної виборчої комісії; протоколу засідання Міжгірської районної виборчої комісії, на якому розглядалося питання про формування складу Міжгірської селищної виборчої комісії; поданих до Міжгірської районної виборчої комісії подань щодо нових кандидатур для включення до складу Міжгірської селищної виборчої комісії. Комісія також вказала на необхідність надати пояснення щодо загальної кількості кандидатур, поданих до складу Міжгірської селищної виборчої комісії місцевими організаціями політичних партій, кількості кандидатур до складу Міжгірської селищної виборчої комісії, відхилених Міжгірською районною виборчою комісією, та підстав їх відхилення.

До Комісії надійшли, зокрема, копії подань місцевих організацій політичних партій для обов’язкового включення кандидатур до складу Міжгірської селищної виборчої комісії, а саме: Міжгірської районної організації Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", МІЖГІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Міжгірської районної організації Радикальної партії Олега Ляшка в Закарпатській області, Міжгірської районної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Міжгірської районної організації Політичної партії "Опозиційний блок", Міжгірської районної організації Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", а також копії подань місцевих організацій політичних партій для включення кандидатур до складу Міжгірської селищної виборчої комісії шляхом жеребкування, а саме: Міжгірської районної організації Політичної партії "НАШ КРАЙ", МІЖГІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Міжгірської районної організації Політичної партії "Опозиційний блок", Міжгірської районної організації Радикальної партії Олега Ляшка в Закарпатській області, Міжгірської районної організації Єдиного Центру, Міжгірської районної організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Міжгірської районної партійної організації Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Міжгірської районної організації політичної партії "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП", Міжгірської районної організації Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", Міжгірської районної організації Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Натомість під час формування складу Міжгірської селищної виборчої комісії Міжгірською районною виборчою комісією враховано лише подання кандидатур від місцевих організацій політичних партій, які підлягають обов’язковому включенню до її складу.

При цьому Міжгірська районна виборча комісія не розглянула подання  місцевих організацій політичних партій, зареєстрованих у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, щодо включення відповідних кандидатур до складу Міжгірської селищної виборчої комісії за результатами жеребкування.

Відповідно до частини другої статті 22 Закону право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають: місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація політичної партії.

Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пункті 1 частини другої вказаної статті, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по дві кандидатури. Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пункті 2 частини другої статті 22 Закону, можуть запропонувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі. До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб’єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті. Кандидатури від місцевих організацій партій - по одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії, зазначених у пункті 2 частини другої цієї статті, включаються до складу територіальних виборчих комісій за результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, перед формуванням складу комісії (частина третя статті 22 Закону).

Натомість Міжгірською районною виборчою комісією під час формування складу Міжгірської селищної виборчої комісії не проведено жеребкування щодо включення кандидатур до складу зазначеної комісії, а отже, постанову Центральної виборчої комісії належним чином не виконано, чим порушено вимоги частини четвертої статті 19, частин другої, третої статті 22, частини сімнадцятої статті 27 Закону, частини першої статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 163 (із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 203), що свідчить про протиправну бездіяльність цієї виборчої комісії.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 38, статті 69, частини першої статті 71, частин першої, третьої статті 19, частини першої статті 20, частин другої, третьої статті 22, частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 1 - 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Визнати протиправною бездіяльність Міжгірської районної виборчої комісії Закарпатської області в частині непроведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу Міжгірської селищної виборчої комісії Міжгірського району Закарпатської області під час формування її складу.

2. Зобов’язати Міжгірську районну виборчу комісію Закарпатської області до 20 листопада 2015 року включно:

провести жеребкування щодо включення до складу Міжгірської селищної виборчої комісії Міжгірського району Закарпатської області кандидатур, поданих зареєстрованими у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевими організаціями політичних партій;

внести зміни до постанови Міжгірської районної виборчої комісії Закарпатської області від 13 листопада 2015 року № 20 "Про формування складу селищної виборчої комісії", включивши до складу Міжгірської селищної виборчої комісії Міжгірського району Закарпатської області, сформованого вказаною постановою, кандидатури від місцевих організацій політичних партій за результатами проведеного жеребкування.

3. Звернути увагу Міжгірської районної виборчої комісії Закарпатської області на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав суб’єктів виборчого процесу під час підготовки і проведення місцевих виборів.

4. Копію цієї постанови надіслати Міжгірській районній виборчій комісії Закарпатської області.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+