29.11.2015
+----------------------------------+
|                 |
+----------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+----------------------------------+
|      ПОСТАНОВА       |
+----------------------------------+
| від 17 листопада 2015 року № 568 |
+----------------------------------+

Про звернення Херсонської міської виборчої комісії Херсонської області, яке надійшло до Центральної виборчої комісії 15 листопада 2015 року та зареєстроване за № 21-33/1-20686

До Центральної виборчої комісії 15 листопада 2015 року надійшли звернення Херсонської міської виборчої комісії Херсонської області (далі - Херсонська міська виборча комісія), датоване тим самим днем, про надання роз’яснення щодо дій цієї виборчої комісії, спрямованих на виконання постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2015 року в справі № 821/3488/15-а та усунення порушення виборчого законодавства, а також копія постанови зазначеної виборчої комісії від 15 листопада 2015 року № 101 "Про виконання постанови суду".

Розглянувши вказані та інші наявні в Центральній виборчій комісії документи, Комісія встановила.

Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 9 листопада 2015 року в справі № 821/3488/15-а частково задоволено позов кандидата в депутати Херсонської міської ради Херсонської області (далі - Херсонська міська рада) у багатомандатному виборчому окрузі Леонової Лариси Миколаївни, включеної до виборчого списку Херсонської міської організації партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", до Херсонської міської виборчої комісії, третя особа - Херсонська міська організація партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", про визнання протиправними дій і зобов’язання вчинити певні дії та, зокрема, зобов’язано Херсонську міську виборчу комісію прийняти рішення, яким виправити допущену арифметичну помилку в протоколі "про підсумки виборів" депутатів Херсонської міської ради від 3 листопада 2015 року із зазначенням Леонової Л.М. обраною депутатом указаної ради.

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2015 року в справі № 821/3488/15-а змінено постанову Херсонського окружного адміністративного суду від 9 листопада 2015 року в частині позовних вимог щодо зобов’язання Херсонської міської виборчої комісії скласти протокол про результати виборів депутатів Херсонської міської ради із зазначенням Леонової Л.М. як особи, обраної депутатом Херсонської міської ради (з обраним судом першої інстанції способом захисту), та викладено абзац третій резолютивної частини судового рішення в такій редакції: "Зобов’язати Херсонську міську виборчу комісію Херсонської області усунути порушення виборчого законодавства з урахуванням повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві вибори" та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Судами обох інстанцій встановлено, що в протоколі Комсомольської районної у місті Херсоні виборчої комісії Херсонської області про підсумки голосування з виборів депутатів Херсонської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу № 24 навпроти місцевої організації політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", кандидата, закріпленого нею за територіальним виборчим округом, зазначено відомості про відсоток голосів виборців, поданих за цю партію та закріпленого нею кандидата в депутати Леонову Л.М. - 10,2580%, що не відповідає дійсності, оскільки правильним показником є 12,2580%. Показник 10,2580% було взято і під час складання Херсонською міською виборчою комісією 3 листопада 2015 року протоколу про результати виборів депутатів Херсонської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі.

Також установлено, що вказана арифметична помилка вплинула на результати виборів та призвела до того, що Леонова Л.М. не вважається обраною депутатом Херсонської міської ради.

Крім того, Одеським апеляційним адміністративним судом зазначено, що "зі змісту приписів статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та статті 24 Закону України "Про місцеві вибори" вбачається, що заяви та скарги всіх суб’єктів виборчого процесу, подані до Центральної виборчої комісії, розглядаються у порядку, встановленому цим та іншими законами, а також Регламентом Центральної виборчої комісії, роз’яснення якої з питань застосування виборчого законодавства є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу.

В контексті вказаного законодавчого положення вбачається, що відповідач наділений в тому числі і іншими повноваженнями, які б давали йому можливість усунути порушення виборчого законодавства, щодо якого відсутній спір, а саме в цьому випадку арифметичної помилки під час визначення процентного співвідношення відданих голосів виборців за позивача, в тому числі і право звернення до Центральної виборчої комісії з метою отримання роз’яснення щодо усунення порушення виборчого законодавства".

Постановою Херсонської міської виборчої комісії від 15 листопада 2015 року № 101 "Про виконання постанови суду" зобов’язано Комсомольську районну у місті Херсоні виборчу комісію Херсонської області невідкладно внести зміни до протоколу цієї комісії про підсумки голосування з виборів депутатів Херсонської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу № 24 шляхом складання Комсомольською районною у місті Херсоні виборчою комісією Херсонської області протоколу цієї комісії про підсумки голосування з виборів депутатів Херсонської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу № 24 з позначкою "Уточнений" та надати його Херсонській міській виборчій комісії у строк до 10 години 16 листопада 2015 року, а також вирішено звернутися до Центральної виборчої комісії щодо роз’яснення подальших дій Херсонської міської виборчої комісії стосовно зазначеного в постанові Одеського апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2015 року в справі № 821/3488/15-а порушення виборчого законодавства та встановлення результатів виборів депутатів Херсонської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі.

У зверненні від 15 листопада 2015 року про надання роз’яснення щодо дій указаної виборчої комісії, пов’язаних з виконанням постанови суду та усуненням порушення виборчого законодавства, Херсонська міська виборча комісія повідомляє про те, що раніше встановлені нею результати виборів депутатів Херсонської міської ради оприлюднено в засобах масової інформації, про результати виборів повідомлено осіб, яких було обрано депутатами Херсонської міської ради, здійснено реєстрацію окремих осіб. Реєстрація обраних депутатів Херсонської міської ради, включених до виборчого списку місцевої організації політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", не здійснювалася.

Частиною першою статті 38 Конституції України встановлено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно із частиною першою статті 71 Основного Закону України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Частиною п’ятою статті 124 Конституції України визначено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

За змістом статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому цим Законом порядку.

Комісія за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори та практики проведення виборів в Україні, а також у разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти в установленому зазначеним Законом порядку рішення стосовно надання виборчим комісіям, комісіям з референдумів роз’яснень і рекомендацій щодо застосування законодавства України про вибори, інших питань, віднесених до повноважень Комісії.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія, зокрема, забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори та консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, приймає обов’язкові для використання в роботі виборчих комісій роз’яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", приймає обов’язкові для виконання усіма суб’єктами виборчого процесу, установами, підприємствами, організаціями, а також органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами роз’яснення з питань застосування Закону.

Ситуація, що склалась із встановленням результатів чергових виборів депутатів Херсонської міської ради, які відбулися 25 жовтня 2015 року, з метою забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізації виборчих прав громадян України як основних принципів діяльності Комісії, визначених статтею 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", потребує прийняття Центральною виборчою комісією рішення з цього питання.

Так, основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост встановлено Законом.

Визначений Законом порядок встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі є сукупністю послідовних, взаємопов’язаних дій відповідних виборчих комісій.

Згідно з частиною першою статті 80 Закону дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці.

Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів (у тому числі з позначкою "Уточнений") дільничних виборчих комісій відповідно про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, на підставі цих протоколів, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює підсумки голосування окремо по кожному виборчому округу з відповідних місцевих виборів, про що складає відповідний протокол (частина чотирнадцята статті 83 Закону).

Частиною першою статті 86 Закону передбачено, що виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів (у тому числі з позначкою "Уточнений") установлює результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі та складає протокол про результати виборів. До протоколу про результати виборів у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів заносяться прописом та цифрами передбачені указаним положенням відомості.

Відповідно до частини восьмої статті 86 Закону результатом виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі є визначення в порядку черговості кандидатів у депутати від місцевих організацій партій осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій в кількості депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями партій.

Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку від місцевої організації партії, яка відповідно до частини другої статті 86 Закону має право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, визначається рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальної виборчої комісії на підставі протоколів про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів шляхом формування та затвердження виборчого списку місцевої організації партії. У зазначеному виборчому списку місцевої організації партії кандидати в депутати (крім кандидата в депутати, який не закріплений за територіальним виборчим округом) розташовуються в порядку зменшення відсотка голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію партії у територіальних виборчих округах, за якими були закріплені кандидати, від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у відповідних територіальних виборчих округах. У разі якщо отримані відсотки є рівними у кількох кандидатів у депутати, вони розміщуються у виборчому списку в порядку зменшення кількості голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі за місцеву організацію партії та відповідного кандидата.

Частиною дев’ятою статті 86 Закону передбачено, що після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями партій, та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті черговості кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих організацій партій територіальна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів також зазначає:

1) кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями партій;

2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), рік народження, відомості про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, суб’єкта висування кожного обраного депутата.

Територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації (частина перша статті 88 Закону).

Порядок реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост визначено статтею 89 Закону.

Центральна виборча комісія зауважує, що внесення Херсонською міською виборчою комісією до протоколу про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі неправильних відомостей щодо відсотка голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії, кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення), та, як наслідок, неправильних відомостей щодо обраних депутатів юридичних наслідків, передбачених статтями 88, 89 Закону, не створює.

З огляду на зазначене, беручи до уваги постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2015 року в справі № 821/3488/15-а, Херсонська міська виборча комісія повинна вчинити визначені статтею 86 Закону дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Херсонської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування з виборів депутатів Херсонської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіальних виборчих округів, у тому числі з позначкою "Уточнений", зокрема протоколу Комсомольської районної у місті Херсоні виборчої комісії Херсонської області про підсумки голосування з виборів депутатів Херсонської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу № 24 з позначкою "Уточнений", який Комсомольська районна у місті Херсоні виборча комісія Херсонської області зобов’язана скласти на виконання постанови Херсонської міської виборчої комісії від 15 листопада 2015 року № 101.

Враховуючи викладене, а також постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 13 листопада 2015 року в справі № 821/3488/15-а, відповідно до частини першої статті 38, частини другої статті 71, статті 124 Конституції України, статті 9, частини четвертої статті 19, пунктів 1, 2 частини першої статті 24, частини п’ятої статті 25, статей 80, 83, 86, 88, 89 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1 - 3, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Херсонській міській виборчій комісії Херсонської області вчинити передбачені статтею 86 Закону України "Про місцеві вибори" дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Херсонської міської ради Херсонської області в багатомандатному виборчому окрузі на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування з виборів депутатів Херсонської міської ради Херсонської області у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіальних виборчих округів, у тому числі з позначкою "Уточнений", зокрема протоколу Комсомольської районної у місті Херсоні виборчої комісії Херсонської області про підсумки голосування з виборів депутатів Херсонської міської ради Херсонської області у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу № 24 з позначкою "Уточнений", який Комсомольська районна у місті Херсоні виборча комісія Херсонської області зобов’язана скласти на виконання постанови Херсонської міської виборчої комісії Херсонської області від 15 листопада 2015 року № 101.

2. Копії цієї постанови надіслати Херсонській міській виборчій комісії Херсонської області, Комсомольській районній у місті Херсоні виборчій комісії Херсонської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+