29.11.2015
+----------------------------------+
|                 |
+----------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+----------------------------------+
|      ПОСТАНОВА       |
+----------------------------------+
| від 17 листопада 2015 року № 567 |
+----------------------------------+

Про Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з чергових виборів депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області, Красноармійського та Маріупольського міських голів 25 жовтня 2015 року для голосування 29 листопада 2015 року у відповідних виборчих округах та їх передачі дільничним виборчим комісіям

З метою забезпечення гарантованого частиною першою статті 38 Конституції України права вільно обирати і бути обраними, зокрема, до органів місцевого самоврядування, а також гарантованого частиною другою статті 71 Основного Закону України права вільного волевиявлення членів територіальних громад міст Красноармійськ та Маріуполь Донецької області, відповідно до статті 119 Конституції України, Закону України "Про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради, Красноармійського міського голови (Донецька область) та депутатів Маріупольської міської ради, Маріупольського міського голови (Донецька область) 25 жовтня 2015 року", Указу Президента України від 9 вересня 2015 року № 538/2015 "Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року", пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації", частин третьої, десятої - дванадцятої статті 75 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з чергових виборів депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області, Красноармійського та Маріупольського міських голів 25 жовтня 2015 року для голосування 29 листопада 2015 року у відповідних виборчих округах та їх передачі дільничним виборчим комісіям (додаток 1).

2. Затвердити форми виборчих бюлетенів:

з виборів депутатів Маріупольської міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі (додаток 2);

з виборів депутатів Красноармійської міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі (додаток 3);

з виборів Маріупольського міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі (додаток 4);

з виборів Красноармійського міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі (додаток 5).

3. Встановити форми:

акта приймання-передачі виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської ради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача (додаток 6);

акта приймання-передачі виборчих бюлетенів з виборів міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача (додаток 7);

реєстру приймання-передачі виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської ради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі для доставки дільничним виборчим комісіям (додаток 8);

реєстру приймання-передачі виборчих бюлетенів з виборів міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі для доставки дільничним виборчим комісіям (додаток 9);

акта приймання-передачі виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської ради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів від Центральної виборчої комісії (додаток 10);

акта приймання-передачі виборчих бюлетенів з виборів міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі членами дільничної виборчої комісії з місцевих виборів від Центральної виборчої комісії (додаток 11).

4. З метою забезпечення збереження виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області, Красноармійського та Маріупольського міських голів на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року для голосування 29 листопада 2015 року у відповідних виборчих округах та передачі їх дільничним виборчим комісіям звернутися до Головного управління Національної поліції в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області щодо вжиття відповідних заходів, передбачених законодавством України.

5. Копії цієї постанови надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Донецькій обласній державній адміністрації для врахування в роботі та доведення до відома Красноармійської та Маріупольської міських, районних у місті Маріуполь виборчих комісій Донецької області, Головному управлінню Національної поліції в Донецькій області, Управлінню Служби безпеки України в Донецькій області.

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------------------+
|  | Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 17 листопада 2015 року № 567 |
+---+--------------------------------------------+

ПОРЯДОК виготовлення виборчих бюлетенів з чергових виборів депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області, Красноармійського та Маріупольського міських голів 25 жовтня 2015 року для голосування 29 листопада 2015 року у відповідних виборчих округах та їх передачі дільничним виборчим комісіям

Цей Порядок розроблений з метою забезпечення виконання вимог розділу I Закону України "Про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради, Красноармійського міського голови (Донецька область) та депутатів Маріупольської міської ради, Маріупольського міського голови (Донецька область) 25 жовтня 2015 року" (далі - Закон) та визначає процедуру виготовлення виборчих бюлетенів з чергових виборів депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області, Красноармійського та Маріупольського міських голів 25 жовтня 2015 року для голосування 29 листопада 2015 року у відповідних виборчих округах (далі - виборчий бюлетень) та передачі їх дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів, які організовують їх підготовку та проведення (далі - дільнична виборча комісія).

1. Виготовлення виборчих бюлетенів

1.1. Центральна виборча комісія не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування на підставі наданих Красноармійською та Маріупольською міськими виборчими комісіями Донецької області (далі відповідно -Красноармійська міська виборча комісія, Маріупольська міська виборча комісія) копій необхідних документів, засвідчених у встановленому порядку, затверджує тексти виборчих бюлетенів за формами згідно з додатками 2 - 5 до цієї постанови.

1.2. Відповідно до договору на виготовлення виборчих бюлетенів (далі - договір), укладеного з державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (далі - підприємство-виготовлювач), Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів у строк, необхідний для їх передачі дільничним виборчим комісіям до початку голосування.

1.3. Відповідні виборчі бюлетені виготовляються однаковими за розміром, друкуються державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші, з текстовою частиною лише з одного боку, з використанням графічних захисних елементів, спеціальних видимих захисних фарб, які змінюють свої оптичні характеристики під дією температури та ультрафіолетового опромінювання, а також із проставленням номера виборчої дільниці захисною фарбою, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня, відповідного змісту, кольору та розміру, а саме:

світло-жовтого кольору розміром 200 х 400 мм - з виборів депутатів міської ради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі;

світло-рожевого кольору розміром 200 х 600 мм - з виборів міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

1.4. Виборчі бюлетені виготовляються:

для кожної звичайної виборчої дільниці - у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на день замовлення виборчих бюлетенів, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення;

для кожної спеціальної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій відповідних виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

1.5. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

Підприємство-виготовлювач забезпечує дотримання виготовлення замовленої кількості виборчих бюлетенів, їх облік та передачу Центральній виборчій комісії відповідно до Закону, цього Порядку та укладеного договору.

Підприємство-виготовлювач пакує виборчі бюлетені в упаковки жовтого і рожевого кольору для кожного виду виборчих бюлетенів, окремо для кожної виборчої дільниці з обов’язковим маркуванням кожної упаковки із зазначенням виду виборчих бюлетенів, номера відповідного територіального виборчого округу з виборів депутатів міської ради, назви виборчого територіального округу з виборів міського голови, номера виборчої дільниці, кількості виборчих бюлетенів в упаковці (цифрами та прописом).

1.6. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються підприємством-виготовлювачем у порядку та строки, визначені умовами договору, про що складається акт у двох примірниках.

Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією за виготовленням виборчих бюлетенів з чергових виборів депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області, Красноармійського та Маріупольського міських голів 25 жовтня 2015 року для голосування 29 листопада 2015 року у відповідних виборчих округах, яка утворюється Центральною виборчою комісією у день затвердження текстів виборчих бюлетенів, за поданнями політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, що вносяться до Комісії не пізніше наступного дня після дня набрання чинності Законом.

2. Передача виборчих бюлетенів Центральній виборчій комісії

2.1. Виготовлені виборчі бюлетені в упаковках підприємства-виготовлювача передаються цим підприємством Центральній виборчій комісії через представника Комісії за місцезнаходженням підприємства-виготовлювача.

2.2. Передача виборчих бюлетенів Центральній виборчій комісії здійснюється за актами приймання-передачі виборчих бюлетенів, які складаються окремо щодо виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів міської ради та виборчих бюлетенів для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови (додатки 6, 7).

Зазначені акти складаються у трьох примірниках, підписуються представниками підприємства-виготовлювача та Центральної виборчої комісії і скріплюються відповідними печатками.

Примірники актів приймання-передачі виборчих бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перші та другі примірники актів приймання-передачі виборчих бюлетенів передаються Центральній виборчій комісії (по одному примірнику кожного акта - для Комісії та по одному примірнику кожного акта - для подальшої передачі відповідно Красноармійській і Маріупольській міським виборчим комісіям), треті - підприємству-виготовлювачу.

Відомості щодо кількості виборчих бюлетенів, зазначені в актах приймання-передачі виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, вносяться Красноармійською та Маріупольською міськими виборчими комісіями до протоколів про результати виборів депутатів відповідної міської ради, міського голови як кількість виготовлених виборчих бюлетенів.

2.3. Доставка виборчих бюлетенів до спеціально відведеного приміщення Красноармійської міської, Жовтневої, Іллічівської, Орджонікідзевської, Приморської районних у місті Маріуполь Донецької області виборчих комісій для зберігання виборчих бюлетенів (далі -приміщення для зберігання виборчих бюлетенів) здійснюється Державним підприємством спеціального зв’язку на підставі договору, укладеного Центральною виборчою комісією та цим підприємством.

Приміщення для зберігання виборчих бюлетенів повинно бути придатним для їх належного зберігання та розміщення упаковок з виборчими бюлетенями в порядку зростання нумерації виборчих дільниць, зазначеної в маркуванні на кожній такій упаковці.

2.4. Доставка виборчих бюлетенів включає в себе транспортування, розвантаження, перенесення їх у приміщення для зберігання виборчих бюлетенів та передачу їх представнику Центральної виборчої комісії, визначеному розпорядженням Голови Комісії.

Передача виборчих бюлетенів Центральною виборчою комісією Державному підприємству спеціального зв’язку здійснюється одночасно з прийняттям їх від підприємства-виготовлювача.

2.5. Передача виборчих бюлетенів Державному підприємству спеціального зв’язку для доставки до приміщення для зберігання виборчих бюлетенів та приймання їх у цьому приміщенні від представника зазначеного підприємства представником Центральної виборчої комісії здійснюється за реєстрами приймання-передачі виборчих бюлетенів, які складаються окремо щодо виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів міської ради та виборчих бюлетенів для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови (додатки 8, 9).

Зазначені реєстри складаються у двох примірниках та підписуються:

- за місцезнаходженням підприємства-виготовлювача - представниками Центральної виборчої комісії та Державного підприємства спеціального зв’язку під час передачі виборчих бюлетенів Центральною виборчою комісією Державному підприємству спеціального зв’язку для доставки за місцезнаходженням приміщення для зберігання виборчих бюлетенів;

- за місцезнаходженням приміщення для зберігання виборчих бюлетенів - представниками Державного підприємства спеціального зв’язку та Центральної виборчої комісії під час передачі виборчих бюлетенів Державним підприємством спеціального зв’язку представнику Центральної виборчої комісії.

Підписи представників Центральної виборчої комісії та Державного підприємства спеціального зв’язку скріплюються відповідними печатками.

2.6. Примірники реєстрів приймання-передачі виборчих бюлетенів нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перші примірники реєстру передаються Центральній виборчій комісії, а другі - Державному підприємству спеціального зв’язку.

2.7. Державне підприємство спеціального зв’язку не пізніше 25 листопада 2015 року доставляє виборчі бюлетені до приміщення для зберігання виборчих бюлетенів, за графіком доставки виборчих бюлетенів, погодженим із членом Центральної виборчої комісії - куратором відповідного регіону України.

Центральна виборча комісія доводить до відома Красноармійської міської, Жовтневої, Іллічівської, Орджонікідзевської, Приморської районних у місті Маріуполь Донецької області виборчих комісій графіки доставки виборчих бюлетенів (далі - територіальна виборча комісія) з метою забезпечення визначення ними приміщень для зберігання виборчих бюлетенів.

Відповідні територіальні виборчі комісії не пізніше ніж за один день до дня доставки виборчих бюлетенів інформують Центральну виборчу комісію щодо приміщень для зберігання виборчих бюлетенів та надають завірені в установленому законом порядку списки членів усіх дільничних виборчих комісій із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності) та контактних номерів їх телефонів.

2.8. Відповідальність за збереження виборчих бюлетенів під час їх розвантаження, приймання-передачі, розміщення для зберігання, їх охорону до передачі всім дільничним виборчим комісіям покладається на працівників Національної поліції та співробітників Служби безпеки України.

Упаковки з виборчими бюлетенями у приміщенні для зберігання виборчих бюлетенів впорядковуються за зростанням нумерації виборчих дільниць, зазначеної в маркуванні.

2.9. Після прийняття представниками Центральної виборчої комісії від представника Державного підприємства спеціального зв’язку виборчих бюлетенів та їх упорядкування приміщення для зберігання виборчих бюлетенів опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів представників Центральної виборчої комісії, які отримували виборчі бюлетені, працівників Національної поліції та співробітників Служби безпеки України, присутніх під час приймання-передачі виборчих бюлетенів. Підписи представників Центральної виборчої комісії скріплюються номерною печаткою Комісії.

2.10. Приміщення для зберігання виборчих бюлетенів до завершення передачі виборчих бюлетенів усім дільничним виборчим комісіям постійно охороняється працівниками Національної поліції та співробітниками Служби безпеки України. Право доступу до цього приміщення мають лише представники Центральної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені від Державного підприємства спеціального зв’язку.

Усі ключі від приміщення для зберігання виборчих бюлетенів передаються головою територіальної виборчої комісії представнику Центральної виборчої комісії, який повертає їх лише після завершення передачі виборчих бюлетенів усім дільничним виборчим комісіям.

3. Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям

3.1. Виборчі бюлетені передаються представниками Центральної виборчої комісії дільничним виборчим комісіям не раніше 26 листопада 2015 року.

Відповідні територіальні виборчі комісії інформують дільничні виборчі комісії про призначені дату та час передачі виборчих бюлетенів і забезпечують явку та отримання членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів.

3.2. Виборчі бюлетені від імені дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості - заступник голови або секретар комісії, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу виборчої комісії.

3.3. Виборчі бюлетені передаються дільничним виборчим комісіям в упаковці підприємства-виготовлювача, яку забороняється розпечатувати.

У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача під час передачі виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії виборчі бюлетені в ній не перераховуються. З метою недопущення подальшого порушення упаковки вона додатково запаковується представниками Центральної виборчої комісії у спосіб, що не закриває на ній маркування підприємства-виготовлювача з позначенням виду виборчих бюлетенів, номера територіального виборчого округу з виборів депутатів міської ради (назви виборчого територіального округу з виборів міського голови), номера виборчої дільниці, кількості виборчих бюлетенів. На додатковій упаковці проставляються підписи представників Центральної виборчої комісії, які скріплюються відповідною номерною печаткою.

3.4. Про приймання виборчих бюлетенів членами дільничної виборчої комісії складаються акти приймання-передачі виборчих бюлетенів окремо щодо виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів міської ради та виборчих бюлетенів для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови (додатки 10, 11) (далі - акт приймання-передачі).

Зазначені акти приймання-передачі складаються у чотирьох примірниках, підписуються членами дільничної виборчої комісії та представником Центральної виборчої комісії, який передавав виборчі бюлетені, і скріплюються відповідними печатками.

Примірники акта приймання-передачі нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перший примірник такого акта приймання-передачі зберігається у дільничній виборчій комісії, другий - передається представнику Центральної виборчої комісії, третій - передається Красноармійській міській, Родинській міській та Шевченківській селищній виборчим комісіям міста Красноармійськ, Жовтневій, Іллічівській, Орджонікідзевській, Приморській районним у місті Маріуполь Донецької області виборчим комісіям, які встановлюють підсумки голосування з виборів депутатів міських рад, міських голів у відповідних виборчих округах, четвертий - невідкладно вивішується у приміщенні дільничної виборчої комісії на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення.

Відомості про кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією, зазначені в акті приймання-передачі, вносяться до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших виборчих документів, складених дільничною виборчою комісією у передбачених Законом України "Про місцеві вибори" випадках, як кількість виборчих бюлетенів для голосування у відповідному виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією.

3.5. Доставка виборчих бюлетенів до місцезнаходження дільничних виборчих комісій здійснюється членами цих комісій, уповноваженими на це їх рішеннями, у супроводі працівників Національної поліції та співробітників Служби безпеки України.

3.6. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією здійснюється на її засіданні, яке скликається невідкладно після отримання виборчих бюлетенів.

Приймання виборчих бюлетенів проводиться у порядку, передбаченому положеннями частин десятої - дванадцятої статті 75 Закону України "Про місцеві вибори", розділом 3 Роз’яснення щодо порядку виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ для голосування у відповідних виборчих округах, їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 197, з урахуванням пункту 3.4 цього Порядку.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+

{Додатки 2-11}