29.11.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+---------------------------------+
| від 11 листопада 2015 р. № 962 |
|        Київ       |
+---------------------------------+

Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) та Національної академії внутрішніх справ (м. Київ).

2. Внести у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, ст. 323; 2013 р., № 73, ст. 2676; 2014 р., № 3, ст. 52, № 47, ст. 1238, ст. 1239; 2015 р., № 21, ст. 582, № 26, ст. 757), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 72     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 962 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

1. Доповнити додаток:

після позиції “Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського” такою позицією:

“Національна академія внутрішніх справ (м. Київ)”;

після позиції “Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка” такою позицією:

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)”.

2. Позицію “Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (м. Харків)” замінити такою позицією:

“Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків)”.