29.11.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+---------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+---------------------------------+
| від 6 листопада 2015 року № 540 |
+---------------------------------+

Про звернення членів Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську виборчої комісії Дніпропетровської області, яке надійшло до Центральної виборчої комісії 4 листопада 2015 року та зареєстроване за № 21-33/1-17310

До Центральної виборчої комісії 4 листопада 2015 року надійшло звернення членів Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську виборчої комісії Дніпропетровської області (далі - Бабушкінська районна у місті Дніпропетровську виборча комісія) з проханням провести перевірку щодо розбіжностей у відомостях, які містяться у примірниках протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 121114, 121115, 121123, 121126, 121128, 121133 - 121138 з виборів депутатів Дніпропетровської міської ради у відповідних територіальних виборчих округах, наявних в уповноважених осіб місцевих організацій партій та офіційних спостерігачів, відомостях, які містяться у примірниках тих самих протоколів, наявних у Бабушкінській районній у місті Дніпропетровську виборчій комісії, а також відомостях, які містяться у примірниках протоколів Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 121114, 121115, 121123, 121126, 121128, 121133 - 121138 з виборів депутатів Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області у відповідних територіальних виборчих округах.

На підтвердження викладеного до звернення додано копії примірників відповідних протоколів дільничних виборчих комісій та Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську виборчої комісії.

У зверненні заявники вказують на фальсифікацію окремими особами виборчих документів шляхом зменшення у протоколах відомостей щодо кількості голосів виборців, поданих за окремі місцеві організації політичних партій, кандидатів, закріплених за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення), та збільшення таких відомостей стосовно інших місцевих організацій політичних партій, кандидатів, закріплених за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення).

Розглянувши звернення членів Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську виборчої комісії з доданими до нього документами, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною першою статті 80 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці.

За змістом статті 75 Закону бланки протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу виготовляються відповідною територіальною виборчою комісією для кожної виборчої дільниці у кількості примірників, визначеній відповідною територіальною виборчою комісією в порядку та строки, встановлені статтею 75 Закону для виготовлення виборчих бюлетенів і передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та строки, визначені цією статтею Закону.

Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються та мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців (частина четверта статті 80 Закону).

Відповідно до частини сьомої вказаної статті кандидатам, довіреним особам кандидатів, уповноваженим особам місцевих організацій партій, офіційним спостерігачам, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців з відповідних місцевих виборів по відповідному виборчому округу, в тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії та печаткою виборчої комісії.

За змістом частини дев’ятої статті 80 Закону після складання у порядку, визначеному цією статтею, протоколів з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами, предметами, списком виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно доставляються членами дільничної виборчої комісії до відповідної територіальної виборчої комісії у порядку, визначеному статтею 82 Закону.

Частиною шостою статті 83 Закону передбачено, що за наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами місцевих організацій партій, довіреними особами кандидатів та офіційними спостерігачами - суб’єктами відповідного виборчого процесу, про порушення вимог Закону під час проведення голосування та/або підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що дозволяє територіальній виборчій комісії поставити під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.

У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної комісії територіальна комісія зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці (частина сьома статті 83 Закону).

Частиною десятою статті 83 Закону встановлено, що територіальна виборча комісія в разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

З огляду на викладене Центральна виборча комісія зазначає, що наведені членами Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську виборчої комісії факти можуть свідчити про підробку виборчих документів, зокрема, внесення до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 121114, 121115, 121123, 121126, 121128, 121133 - 121138 з виборів депутатів Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області у відповідних територіальних виборчих округах недостовірних відомостей щодо підрахунку голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, кандидатів, закріплених за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення) та можливу наявність у діях окремих осіб ознак складу злочину, передбаченого статтею 158 Кримінального кодексу України.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію і захист виборчих прав громадян України.

Відповідно до частини другої статті 3 зазначеного Закону Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Здійснення перевірки викладених у зверненнях чи повідомленнях відомостей про можливі ознаки вчинення злочину або адміністративного правопорушення, прийняття за ними рішень, вирішення питань про притягнення винних осіб до будь-якого виду відповідальності не належить до повноважень Центральної виборчої комісії.

Захист прав і свобод, законних інтересів громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення, а також виявлення кримінальних правопорушень віднесено до основних завдань міліції (стаття 2 Закону України "Про міліцію").

Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 80, 83 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Передати Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області копії звернення членів Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську виборчої комісії Дніпропетровської області з доданими до нього документами для проведення перевірки та у разі виявлення підстав вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

2. Копії цієї постанови надіслати Міністерству внутрішніх справ України та Бабушкінській районній у місті Дніпропетровську виборчій комісії Дніпропетровської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+