01.12.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      26.11.2015  № 830      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями

Відповідно до статей 7, 56, 59 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"ТВк - теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку. Для цілей цього Положення попередня оцінка майбутніх грошових потоків за кредитом здійснюється банком із застосуванням коефіцієнта ліквідності забезпечення, визначеного відповідно до вимог глави 4 розділу II цього Положення, на який банк множить майбутні грошові потоки від реалізації забезпечення, та показника безризиковості активу, визначеного згідно з вимогами цього Положення, на який банк множить інші майбутні грошові потоки за кредитом";

2) абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

"ТВцп - теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цінним папером, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку. Для цілей цього Положення попередня оцінка майбутніх грошових потоків за цінним папером здійснюється банком із застосуванням показника безризиковості активу, визначеного згідно з вимогами цього розділу, на який банк множить майбутні грошові потоки за цінним папером".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покладається на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

4. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

+-------------+--------------+
| В.о. Голови | О.В. Писарук |
+-------------+--------------+