01.12.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      24.11.2015  № 812      |
+---------------------------------------+

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з урахуванням клопотання Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 17 листопада 2015 року № 01/13-3205 Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці третьому пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (зі змінами) слова "абзацом восьмим" замінити словами "абзацами третім та восьмим".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+-------------+--------------+
| В.о. Голови | О.В. Писарук |
+-------------+--------------+