01.12.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      16.10.2015  № 1252     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2015 р.
за № 1339/27784 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Положення про комісію з розподілу житлової площі в гуртожитках Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 вересня 2004 року № 1039 «Про надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2004 року за № 1255/9854, Положення про гуртожитки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2015 року № 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 778/27223, у зв’язку з організаційно-штатними змінами, що відбулися у МВС, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. У розділ I Положення про комісію з розподілу житлової площі в гуртожитках Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 27 серпня 2014 року № 873, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2014 року за № 1118/25895, внести такі зміни:

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

«Секретарем Комісії є працівник Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.»;

2) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Підготовку матеріалів на розгляд Комісії здійснює Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.».

2. Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (Наумов І.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+