01.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   13.10.2015  № 560    |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2015 р.
за № 1328/27773 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року № 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за № 638/15329, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+--------------------------+-------------+
| Тимчасово
виконуючий обов’язки
Міністра оборони України | І.С. Руснак |
+--------------------------+-------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
13.10.2015  № 560 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2015 р.
за № 1328/27773 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

1. Розділ XXXІV доповнити новим пунктом такого змісту:

“34.5. Особам офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади слухачів, ад’юнктів і докторантів, курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих військових навчальних закладів, за період навчання виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за штатною посадою перед зарахуванням на навчання.

Грошове забезпечення у цьому випадку обчислюється виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу (з урахуванням пункту 6.15 розділу VI цієї Інструкції), надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

Особам офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і займають посади слухачів, та перед зарахуванням на навчання були відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, грошове забезпечення виплачується за правилами та нормами, встановленими для військовослужбовців Збройних Сил України. Розміри посадових окладів таких військовослужбовців не можуть перевищувати розмір максимального посадового окладу начальника профільної кафедри”.

+------------------------------+------------+
| Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України | І.Ю. Марко |
+------------------------------+------------+