01.12.2015
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
|   МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ  |
| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|    09.10.2015  № 558/1052    |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2015 р.
за № 1338/27783 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі

Відповідно до Законів України "Про вищу освіту", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану" та з метою визначення особливостей комплектування вакантних посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України в особливий період НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал-полковник | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+------------------------+-----------+
| Міністр
освіти і науки України | С.М. Квіт |
+------------------------+-----------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України,
Міністерства освіти
і науки України
09.10.2015  № 558/1052 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2015 р.
за № 1338/27783 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі

1. У розділі І:

1) у пункті 3 після слів "Положенням про вищі військові навчальні заклади, затвердженим наказом Міністерства оборони України" слова і цифри "від 03 червня 2014 року № 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2014 року за № 671/25448" замінити словами і цифрами "від 27 травня 2015 року № 240, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2015 року за № 706/27151";

2) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"9. Призначення випускників ад’юнктур ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ в умовах особливого періоду на посади науково-педагогічних і наукових працівників здійснюються наказами Міністерства оборони України відповідно до щорічного Плану розподілу випускників ад’юнктур ВВНЗ, ВНП ВНЗ та НДУ, затвердженого Міністром оборони України, без проведення конкурсу.

10. При переході ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філій НДУ на штат воєнного часу в умовах функціонування в особливий період призначення осіб офіцерського складу та приймання на роботу цивільних осіб на посади командування (керівного складу), науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філій НДУ здійснюються без проведення конкурсу наказами уповноважених посадових осіб відповідно до чинного законодавства України.

11. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітньої та наукової діяльності у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філіях НДУ наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.".

2. Розділ VIII доповнити новим пунктом такого змісту:

"3. За умови функціонування ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філій НДУ в умовах особливого періоду, за клопотанням керівника ВВНЗ, ВНП ВНЗ, НДУ та філій НДУ уповноваженою посадовою особою приймається рішення щодо призначення на вакантну посаду особи офіцерського складу з числа командирів (начальників), які мають відповідну освіту, досвід безпосереднього керівництва (забезпечення) ведення бойових дій та статус учасника бойових дій, без проведення конкурсу.".

+------------------------------+------------+
| Директор
Департаменту військової
освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор | І.В. Толок |
+------------------------------+------------+
+-----------------------+--------------+
| Тимчасово
виконуючий обов’язки
начальника Управління
роботи з персоналом
та керівними кадрами
Міністерства освіти
і науки України | І.О. Кабанов |
+-----------------------+--------------+