01.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   08.10.2015  № 543    |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2015 р.
за № 1306/27751 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам, механізму підтвердження виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24 “Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам, механізму підтвердження виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 лютого 2015 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за № 135/26580, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал-полковник | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
08.10.2015  № 543 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2015 р.
за № 1306/27751 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку та умов виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам, механізму підтвердження виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Абзац другий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:

“Розміри додаткових винагород у наказах зазначаються у гривнях.”.

2. Абзац третій пункту 5 розділу ІI викласти в такій редакції:

“перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва штабу АТО (крім військовослужбовців військових прокуратур та розвідувальних органів України);”.

3. Розділ ІII викласти в такій редакції:

“ІІІ. Додаткові винагороди військовослужбовцям за виконання окремих завдань

1. Додаткова винагорода за успішне виконання бойового завдання

1. За успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління (штабу АТО, штабу сектору), виплачується (на з’єднання, окрему військову частину, установу) додаткова винагорода на:

бригаду;

полк, батальйонно-тактичну групу;

батальйон, дивізіон та прирівняні до них військові частини (підрозділи);

роту, батарею, ескадрилью, взвод, групу та прирівняні до них підрозділи.

2. Додаткова винагорода за успішне виконання бойового завдання виплачується в разі виконання цього завдання на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ). Виплата додаткової винагороди здійснюється одноразово в розмірах, визначених у додатку 2 до Постанови.

3. Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі:

розпорядчого документа вищого органу військового управління (штабу АТО, штабу сектору) про постановку бойового завдання військовій частині;

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки);

бойового донесення (підсумкового, термінового, позатермінового), в якому зазначаються загальні результати виконання бойового завдання;

рапорту командира підрозділу, який виконував бойове завдання, за підпорядкованістю, в якому зазначаються: орієнтовні показники щодо втрат (збитку), завданих противнику; втрати особового складу, озброєння та військової техніки своїх військ, часові та просторові показники операції (бою), якими конкретно підрозділами (відповідно до пункту 1 цієї глави) успішно виконане бойове завдання (бригадою, батальйоном, ротою або групою в цілому). До рапорту долучаються підписані командиром військової частини (начальником штабу сектору, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, якими успішно виконане бойове завдання, із зазначенням:

посади, військового звання, прізвища та ініціалів кожного військовослужбовця, який брав участь у виконанні такого завдання (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів);

пропозиції щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю у межах загальної суми додаткової винагороди за успішне виконання бойового завдання. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу сектору, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою військової частини (сектору);

клопотання про успішність виконання завдання командира військової частини (керівника сектору) (у тому числі стосовно доданих підрозділів або переданих в оперативне підпорядкування, якщо виконання завдання здійснювалося такими підрозділами) до органу військового управління (штабу АТО).

4. Результати виконання бойових завдань силами та засобами підрозділів Служби безпеки України у разі, якщо такі завдання виконуються без залучення підрозділів інших військових формувань та правоохоронних органів, визначаються на підставі документів, передбачених абзацами другим та шостим пункту 3 цієї глави, та рапорту командира підрозділу про залучення військовослужбовців до виконання бойового завдання.

5. Орган військового управління (штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 3 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо оцінки результату виконання бойового завдання із зазначенням суми додаткової винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у виконанні бойового завдання.

6. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) щодо оцінки результатів виконання бойового завдання військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця (на час закінчення виконання завдання) видається наказ про виплату додаткової винагороди.

2. Додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях

1. За безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям військових частин виплачується додаткова винагорода в розмірі 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередня участь у бойових діях визначається в разі:

виконання військовою частиною бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником;

виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником;

контррозвідувального забезпечення військових формувань та правоохоронних органів у районі АТО в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

Також додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях виплачується за ті дні, коли військовослужбовці у районі ведення бойових дій (районі АТО) беруть участь у:

здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 км) в умовах: використання в польоті озброєння та обладнання повітряного судна для ураження наземних (морських), повітряних цілей або вирішення інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню

артилерії з вертольотів, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, виконання протичовнових завдань, десантування, ведення повітряної і радіаційної розвідок, фотографування, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перевезення військ, бойової техніки і вантажів, визначення умов десантування, забезпечення управління військами та ретрансляції);

веденні повітряного, морського бою.

2. Безпосередня участь у бойових діях визначається на підставі:

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки), книги служби нарядів;

книги прикордонної служби підрозділу охорони державного кордону;

рапорту (донесення) командира підрозділу про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з числа доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях. До рапорту долучаються підписані командиром військової частини (начальником штабу сектору, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, які брали безпосередню участь у бойових діях, із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, строку участі кожного військовослужбовця, який брав безпосередню участь у бойових діях. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу сектору, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою військової частини (сектору);

бойового донесення (підсумкового, термінового та позатермінового).

Документи про безпосередню участь у бойових діях подаються командирами військових частин за підпорядкованістю до органу військового управління (штабу АТО).

3. Безпосередня участь у бойових діях військовослужбовців підрозділів Служби безпеки України, які виконують завдання без залучення підрозділів інших військових формувань та правоохоронних органів, визначається на підставі:

наказу (розпорядження) командира підрозділу про виконання бойових завдань (заходів);

підсумкового рапорту командира підрозділу за результатами участі військовослужбовців у бойових діях. До рапорту долучаються підписані командиром підрозділу списки особового складу, який брав безпосередню участь у бойових діях, із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, строку участі кожного військовослужбовця, який брав безпосередню участь у бойових діях. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира підрозділу та гербовою печаткою.

4. Орган військового управління (штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі у бойових діях, за які передбачено отримання додаткової винагороди.

5. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця (на час участі в бойових діях) видається наказ про виплату додаткової винагороди.

3. Додаткова винагорода за успішне виконання завдань зі знищення (захоплення) техніки

1. За успішне виконання завдань зі знищення (захоплення) техніки військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода в розмірі, визначеному в додатку 2 до Постанови.

2. Підтвердженням успішного виконання завдання зі знищення (захоплення) техніки є:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт (донесення) командира підрозділу (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував (яка виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума додаткової винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи – щодо знищеної техніки;

акт оприбуткування трофейного майна – щодо захопленої техніки.

Документи щодо успішного виконання завдання зі знищення (захоплення) техніки разом з бойовим донесенням за підпорядкованістю надсилаються до органу військового управління (штабу АТО) для розгляду.

3. Рішення про визнання техніки такою, що знищена (захоплена), приймається на підставі не менше трьох із документів, зазначених у пункті 2 цієї глави, з яких можливо зробити висновок про знищення (захоплення) техніки противника, і оформлюється розпорядчим документом (наказом) керівника органу військового управління (штабу АТО).

У цьому розпорядчому документі (наказі) зазначаються обставини, місце, час, спосіб знищення (захоплення) техніки, тип цієї техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу та прирівняного до них підрозділу або окрема особа (у разі самостійного виконання завдання), які виконали завдання зі знищення (захоплення) техніки, та сума додаткової винагороди, що належить кожній особі підрозділу, екіпажу, прирівняного до них підрозділу або особі (у разі самостійного виконання завдання), що виконували бойове завдання, з урахуванням їх внеску.

На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) про підтвердження знищення (захоплення) техніки військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця (на час знищення техніки) видається наказ про виплату додаткової винагороди.”.

+-----------------------+------------+
| Директор Департаменту
фінансів Міністерства
оборони України | І.Ю. Марко |
+-----------------------+------------+