01.12.2015
+------------------------+
|            |
+------------------------+
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ |
+------------------------+
|     НАКАЗ     |
+------------------------+
|  07.10.2015  № 651  |
+------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2015 р.
за № 1316/27761 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10-12 Закону України “Про державну таємницю”, Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 10 липня 2015 року за №№ 1524, 1540, 30 вересня 2015 року за №№ 1613, 1614, 1615, 02 жовтня 2015 року за № 1616, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182 (зі змінами), що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------+-----------+
| Голова Служби
генерал-полковник | В. Грицак |
+-------------------+-----------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України
07.10.2015  № 651 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2015 р.
за № 1316/27761 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. Пункт 7 Загальних положень доповнити після абзацу тридцять четвертого новим абзацом тридцять п’ятим такого змісту:

“Закупівля - придбання продукції (товарів) на підставі договорів (на платній основі).”.

У зв’язку з цим абзаци тридцять п’ятий - сто сороковий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - сто сорок першим.

2. У Відомостях, що становлять державну таємницю:

1) у розділі 1:

статтю 1.1.11 викласти в такій редакції:

за сукупністю всіх показників у цілому щодо ЗС

ОВ

30

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС, регіонального управління ДПС; СБ; МВС, Національної гвардії України, оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; УДО; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ; ДКВС

ЦТ

10

за окремими показниками у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС, регіонального управління ДПС; СБ; МВС, Національної гвардії України, оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; УДО; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ; ДКВС; зони (району) територіальної оборони; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: бригади, полку, окремого батальйону, роти (до них прирівняних) ЗС; МВС, Національної гвардії України; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; головного управління, управління МВС, міського, районного, лінійного управління (відділу), навчального закладу МВС; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; територіального органу управління ДПтС

Т

5

”;

статтю 1.10.5 викласти в такій редакції:

+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----+----+-----+
| 1.10.5 | Відомості за окремими показниками про опис, схеми спеціальних споруд або їх захисних пристроїв (автоматизованих систем охорони чи життєзабезпечення), порядок експлуатації, плани, перспективи використання таких споруд для: зберігання озброєння, військової техніки (за винятком тих, які підпадають під дію міжнародних договорів у галузі контролю за озброєнням), забезпечення мобілізаційного розгортання або життєдіяльності військ (сил) ЗС (інших органів виконавчої влади), підрозділів СЗР, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності | ЦТ
Т | 10
5 | ЗС
СЗР |
+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----+----+-----+

”;

2) у розділі 4:

статтю 4.4.1 викласти в такій редакції:

+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+---+------+
| 4.4.1 | Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, ДФС, ГУР, УДО, СЗР; органами СБ, внутрішніх справ; органом, установою виконання покарань, слідчим ізолятором ДКВС оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці | Т | 5 | ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
СБ
УДО
СЗР |
+-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+---+------+

доповнити розділ новими статтями 4.5.6, 4.5.7 такого змісту:

+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+----+-----+
| 4.5.6 | Відомості про факт закупівлі Службою зовнішньої розвідки України спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, що розкривають найменування, принцип дії чи експлуатаційні характеристики спеціальних технічних засобів чи спеціальної техніки, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності Служби зовнішньої розвідки, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на її результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць | ЦТТ | 10
5 | СЗР |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+----+-----+
| 4.5.7 |            Відомості про факт закупівлі Службою зовнішньої розвідки України озброєння та комплектувальних виробів до озброєння, боєприпасів, військової техніки, виробів та товарів військового призначення, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності Служби зовнішньої розвідки України, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на її результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.            | ЦТТ | 10 | СЗР |
|    |                                                                                                 При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць                                                                                                 |   | 5 |   |
+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+----+-----+

”;

доповнити розділ новою статтею 4.11.17 такого змісту:

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+---+--------+
| 4.11.17 | Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність порушень в забезпеченні протидії технічним розвідкам, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні ініціювати витік секретної інформації щодо конкретного військового об’єкта, зразка озброєння чи військової техніки, об’єкта оборонної галузі або об’єкта оборонного значення | Т | 5 | ДССЗЗІ |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---+---+--------+

”.

+----------------------+--------------+
| Т.в.о. начальника
Департаменту охорони
державної таємниці
та ліцензування | В. Дорошенко |
+----------------------+--------------+