01.12.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      28.09.2015  № 1180     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2015 р.
за № 1276/27721 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МНС України 02 вересня 2004 року № 38

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 02 вересня 2004 року № 38 «Про затвердження Інструкції про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 вересня 2004 року за № 1158/9757.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+