03.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
|      УХВАЛА      |
| КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ |
+------------------------------+

про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "ІМАКС-ВМВ" щодо офіційного тлумачення положення пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір"

+-----------------------+-------------------+
| м. Київ
17 вересня 2015 року
№ 3-уп/2015 | Справа № 1-2/2015 |
+-----------------------+-------------------+

Конституційний Суд України у складі суддів:

Саса Сергія Володимировича - головуючого, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Касмініна Олександра Володимировича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мельника Миколи Івановича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Тупицького Олександра Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни - доповідача, Шевчука Станіслава Володимировича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням приватного підприємства "ІМАКС-ВМВ" щодо офіційного тлумачення положення пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року № 3674-VI (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) зі змінами.

Заслухавши суддю-доповідача Шапталу Н.К. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Приватне підприємство "ІМАКС-ВМВ" звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року № 3674-VI зі змінами (далі - Закон), яким встановлено, що сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі відмови у відкритті провадження у справі. Суб'єкт права на конституційне звернення просить дати тлумачення наведеного положення Закону в аспекті такого питання: чи є обов'язковим "повернення судового збору, з підстави відмови у відкритті провадження у справі, в залежності від стадії судового процесу (перша інстанція, апеляційна, касаційна та інша інстанція)".

2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України відкрила конституційне провадження у цій справі.

3. У процесі розгляду справи Конституційний Суд України дійшов висновку, що конституційне провадження підлягає припиненню з огляду на таке.

З 1 вересня 2015 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 22 травня 2015 року № 484-VIII, згідно з яким положення пункту 3 частини першої статті 7 Закону викладено у новій редакції, відповідно до якої сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі. Отже, положення Закону, щодо офіційного тлумачення якого звернувся автор клопотання, втратило чинність.

Згідно зі статтею 150 Конституції України та правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною в абзаці першому пункту 5 мотивувальної частини його Рішення від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001, юрисдикція Конституційного Суду України поширюється на чинні нормативно-правові акти.

Таким чином, відповідно до пункту 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду України конституційне провадження у цій справі підлягає припиненню на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 45, 51, 52 Закону України "Про Конституційний Суд України", пунктом 1 § 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Припинити конституційне провадження у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "ІМАКС-ВМВ" щодо офіційного тлумачення положення пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року № 3674-VI зі змінами на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

+---+----------------------------+
|  | КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ |
+---+----------------------------+

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}