04.12.2015
+------------------------------------+
|                  |
+------------------------------------+
|   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   |
|      РОЗПОРЯДЖЕННЯ      |
+------------------------------------+
| від 25 листопада 2015 р. № 1228-р |
|        Київ        |
+------------------------------------+

Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року

1. Схвалити розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року.

2. Затвердити план заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, що додається.

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених заходів;

подавати щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінету Міністрів України зведену інформацію про хід виконання цього розпорядження.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 18     |     |
+-------------------------+----------+
+---+--------------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1228-р |
+---+--------------------------------------------+

ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року

Секторальні заходи з підвищення енергоефективності

1.

Сприяння залученню інвестицій* в термомодернізацію житлових будівель, зокрема через реалізацію механізмів здешевлення вартості таких заходів

Держенергоефективності Мінрегіон

2015-2020 роки

термомодернізація до 25 відсотків житлових будівель (одно- та багатоквартирних будівель), що потребують підвищення рівня енергоефективності

2.

Впровадження економічних та нормативно-правових засад укладення енергосервісних договорів щодо термомодернізації будівель бюджетних установ

-“-

-“-

термомодернізація до 20 відсотків будівель бюджетних установ

3.

Сприяння залученню інвестицій* у будівництво споруд з близьким до нульового споживанням енергії з метою збільшення кількості таких споруд

-“-

2016-2020 роки

збільшення щороку на 3 відсотки частки споруд з близьким до нульового споживанням енергії від кількості новозбудованих споруд

4.

Сприяння залученню інвестицій* в заходи з енергоефективності на об’єктах промисловості

Держенергоефективності Мінекономрозвитку Мінрегіон

-“-

зменшення енергоємності продукції промислових об’єктів

5.

Оптимізація структури пасажиро- та вантажопотоків у межах міст

місцеві органи виконавчої влади Мінінфраструктури Мінрегіон

-“-

створення та збільшення кількості зон (у межах міст) із забороною використання особистого транспорту, створення системи платних паркувальних зон

6.

Адаптація стандартів палива та технологій його використання до європейських стандартів

Держенергоефективності Міненерговугілля Мінінфраструктури Мінекономрозвитку

-“-

впровадження європейських стандартів для рідких видів палива, що використовуються у сфері транспорту

7.

Оновлення рухомого складу громадського транспорту, зокрема впровадження заходів стимулювання закупівлі енергоефективних автобусів/ трамваїв/ тролейбусів перевізниками всіх форм власності

Мінінфраструктури Мінекономрозвитку Мінфін місцеві органи виконавчої влади

2016-2020 роки

модернізація рухомого складу автобусного парку та міського електричного транспорту, збільшення частки використання електричного транспорту з підвищеними показниками ефективності витрат енергії

8.

Проведення Дня без автомобілів

Держенергоефективності Мінінфраструктури місцеві органи виконавчої влади

-“-

підвищення рівня поінформованості власників транспортних засобів щодо переваг обмеженого використання особистого транспорту

9.

Популяризація використання велосипедів

Держенергоефективності Мінмолодьспорт Мінінфраструктури

-“-

підвищення рівня поінформованості населення щодо переваг використання велосипедів

Міжсекторальні заходи з підвищення енергоефективності

10.

Запровадження системи сертифікації енергетичної ефективності будівель

Держенергоефективності Мінрегіон

після прийняття Закону України “Про енергоефективність будівель”

сертифікація 100 відсотків новозбудованих споруд та будівель, на яких впроваджуються заходи з термомодернізації

11.

Запровадження системи енергоаудиту та енергоменеджменту

Держенергоефективності Мінекономрозвитку Мінрегіон

після прийняття Закону України щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

стимулювання впровадження систем енергоменеджменту в сфері промисловості, встановлення вимог щодо обов’язкового впровадження систем енергоменеджменту в бюджетних установах

12.

Впровадження критеріїв енергоефективності під час здійснення державних закупівель, зокрема шляхом встановлення вимог до енергоефективності товарів, робіт і послуг, що є предметом державних закупівель

Мінекономрозвитку Держенергоефективності

2016 рік

збільшення частки використання енергоефективного обладнання та матеріалів у будівлях бюджетних установ

13.

Інформування та популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання енергії та здійснення заходів з енергоефективності

Держенергоефективності Мінрегіон Мінінфраструктури

2015-2020 роки

підвищення рівня обізнаності споживачів енергії з питань енергетичної ефективності, формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема шляхом запровадження відповідних освітніх програм у навчальних закладах

14.

Встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель та енергоспоживчих продуктів (обладнання), забезпечення функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення

Держенергоефективності Мінекономрозвитку Мінрегіон

-“-

збільшення частки використання енергоефективних технологій та обладнання, заохочення до придбання побутових енергоспоживчих продуктів з вищим класом енергоефективності

15.

Забезпечення 100-відсоткового комерційного обліку споживання природного газу, теплової енергії та води

Мінрегіон Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою) Міненерговугілля

2016-2019 роки

запровадження 100-відсоткового комерційного обліку споживання природного газу, теплової енергії та води у будівлях бюджетних установ та житлових будинках

16.

Впровадження рахунків про оплату спожитої енергії з інформаційно-аналітичними даними щодо динаміки обсягів споживання енергії та комунальних послуг

НКРЕКП (за згодою) Мінрегіон Держенергоефективності Міненерговугілля

2016-2020 роки

стимулювання енергоефективних дій споживачів шляхом зобов’язання постачальників енергії (комунальних послуг) зазначати дані щодо динаміки обсягів споживання та відповідних витрат споживачів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

17.

Перегляд будівельних норм та стандартів

Мінрегіон Держенергоефективності Мінекономрозвитку

2015-2020 роки

приведення будівельних норм та стандартів у відповідність з європейськими стандартами, зокрема щодо регулювання технологій, використання будівельних матеріалів

Нормативно-правове забезпечення розвитку сфери енергоефективності

18.

Розроблення проекту Закону України щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

Держенергоефективності Мінрегіон

2016 рік

створення законодавчих умов для реалізації пріоритетних завдань державної політики у сфері енергоефективності, зокрема шляхом впровадження систем: менеджменту, моніторингу, стандартизації, маркування, енергетичного аудиту, механізму “білих сертифікатів”

19.

Розроблення проекту Закону України щодо удосконалення законодавчого регулювання питань комерційного обліку у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг

Мінрегіон Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою)

-“-

встановлення законодавчих вимог щодо облаштування вузлів обліку теплової енергії і води

20.

Розроблення проекту Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”

Держенергоефективності Мінрегіон

друге півріччя 2015 року

створення законодавчих вимог для здійснення енергоефективних заходів у будівлях для суттєвого скорочення споживання енергії (до 50 відсотків) та підвищення рівня енергетичної безпеки держави

21.

Розроблення проекту Закону України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в частині врегулювання відносин з питань від’єднання споживачів від централізованих систем

Мінрегіон Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою)

2016 рік

створення законодавчих умов для подолання негативних наслідків децентралізації сфери теплопостачання, зокрема забезпечення можливості впровадження заходів з енергозбереження та підвищення ефективності систем централізованого теплопостачання шляхом диверсифікації видів палива та технологій виробництва теплової енергії

22.

Розроблення проекту Закону України щодо скасування митних та податкових преференцій під час ввезення на митну територію України енергоефективного обладнання, устаткування та комплектувальних виробів

Держенергоефективності Мінекономрозвитку

-“-

правове забезпечення розвитку вітчизняного виробництва енергоефективного устаткування шляхом забезпечення рівних економічних умов господарювання під час реалізації енергоефективних проектів

23.

Розроблення проекту Закону України щодо впровадження елементів електронного урядування у сфері енергоефективності та енергозбереження

Держенергоефективності Державне агентство з питань електронного урядування Мінрегіон Мінекономрозвитку

2016 рік

оптимізація надання адміністративних послуг, зокрема щодо проведення державної експертизи з енергозбереження відповідних енергоефективних проектів

24.

Розроблення проекту Закону України щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії

Держенергоефективності Мінрегіон НКРЕКП (за згодою)

друге півріччя 2015 року

збільшення обсягів приватних інвестицій в альтернативну теплоенергетику, що виробляє теплову енергію для бюджетних установ

25.

Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України “Про природні монополії” в частині запровадження механізму обов’язкового стимулюючого регулювання (стимулюючого тарифоутворення)

Держенергоефективності НКРЕКП (за згодою) Мінрегіон

-“-

підвищення інвестиційної привабливості сфери впровадження енергоефективних технологій, запровадження економічних стимулів енергоефективності господарської діяльності у сфері природних монополій та на суміжних ринках

26.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів

Держенергоефективності Мінекономрозвитку Мінрегіон

-“-

приведення нормативно-правової бази у сфері енергетичного маркування телевізорів у відповідність з європейським законодавством, впровадження інформативних стимулів для заохочення покупців енергоспоживчого обладнання до купівлі продукції вищого класу енергоефективності

27.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря

-“-

2016 рік

приведення національної нормативно-правової бази у сфері енергетичного маркування кондиціонерів повітря у відповідність з європейським законодавством, впровадження інформативних стимулів для заохочення покупців енергоспоживчого обладнання до купівлі продукції вищого класу енергоефективності

28.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо утворення фонду фінансування реалізації заходів з енергоефективності

Держенергоефективності Мінрегіон Мінфін

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”

створення інституційних механізмів фінансування енергоефективних заходів і проектів, впровадження гарантованого джерела фінансового забезпечення політики підвищення енергоефективності, зокрема із залученням позабюджетних (міжнародних) фінансових ресурсів

29.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо державної експертизи з енергозбереження

-“-

у шестимісячний строк з дня опублікування Закону України щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

правове регулювання питання державної експертизи з енергозбереження, оптимізація процедури проведення експертизи енергоефективних проектів

30.

Розроблення національного плану дій щодо збільшення кількості будівель з близьким до нульового споживанням енергії

Держенергоефективності Мінрегіон

у шестимісячний строк з дня опублікування Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”

реалізація послідовної політики щодо поступового збільшення кількості будівель з близьким до нульового споживанням енергії шляхом впровадження економічних стимулів для забудовників

__________ * Під інвестиціями розуміються кошти приватних інвесторів або залучені кредитні ресурси.