23.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   15.12.2015  № 2586/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2015 р.
за № 1568/28013 |
+---+------------------------------+

Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до Законів України від 26 листопада 2015 року № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підпункту 2-2 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066;

від 14 жовтня 2011 року № 3175/5 «Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940.

3. Установити, що:

1) договори про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, укладені з технічними адміністраторами Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до набрання чинності цим наказом, діють відповідно до умов, визначених у таких договорах, а ідентифікатори доступу, надані відповідно до них, є чинними;

2) заяви щодо державної реєстрації права власності або інших речових прав на нерухоме майно, передані на розгляд Міністерству юстиції України відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066, до 01 січня 2016 року розглядаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України у строки та у порядку, передбачені законодавством;

3) дія наказів Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066, від 14 жовтня 2011 року № 3175/5 «Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940, не поширюється на нотаріусів під час здійснення ними повноважень державних реєстраторів.

4. Технічним адміністраторам Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, у тому числі забезпечити укладення відповідних договорів про надання ідентифікаторів доступу із суб’єктами державної реєстрації, центрами надання адміністративних послуг, державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами; організацію та проведення навчання для роботи з цими реєстрами.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2016 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І. та заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П. відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+---------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
15.12.2015 № 2586/5 |
+---+---------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2015 р.
за № 1568/28013 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

1. Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру надання (припинення) уповноваженим особам суб’єктів державної реєстрації, центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» (далі - центри надання адміністративних послуг), нотаріусам, їх помічникам, посадовим особам Міністерства юстиції України, його територіальних органів та державним виконавцям (далі - користувачі) ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (далі - реєстри), у зв’язку із здійсненням ними повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону.

2. Доступ користувачів до реєстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічними адміністраторами таких реєстрів, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту.

У разі якщо користувачем є уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, договір укладається між суб’єктом, у трудових відносинах з яким перебуває такий користувач, та технічними адміністраторами реєстрів.

У разі якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та технічними адміністраторами реєстрів.

У разі якщо користувачем є приватний нотаріус, його помічник, договір укладається між приватним нотаріусом та технічними адміністраторами реєстрів.

У разі якщо користувачем є посадова особа Міністерства юстиції, його територіального органу або державний виконавець, доступ до реєстрів надається (припиняється) технічними адміністраторами таких реєстрів на підставі звернення Міністерства юстиції України, його територіального органу чи органу державної виконавчої служби, у якому працює такий користувач.

3. Доступ користувачів до реєстрів здійснюється після навчання їх роботі з такими реєстрами та за умови використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням реєстрів.

Користувач самостійно здійснює дії, пов’язані з отриманням електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів.

4. Користувач вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних, що містяться в реєстрах.

5. Суб’єкти, визначені у пункті 1 цього Порядку, зобов’язані негайно, але не пізніше двох робочих днів з дня припинення виконання користувачем своїх повноважень, на реалізацію яких йому надавалися ідентифікатори доступу до реєстрів, письмово повідомити технічних адміністраторів реєстрів про необхідність анулювання доступу до відповідного реєстру шляхом скасування ідентифікаторів доступу такого користувача, а також негайно звернутися до Акредитованого центру сертифікації ключів для скасування відповідного посиленого сертифіката відкритого ключа.

За зверненням суб’єктів, визначених у пункті 1 цього Порядку, технічними адміністраторами реєстрів здійснюється тимчасове блокування доступу користувача до відповідного реєстру. Відновлення доступу користувача до реєстрів здійснюється в порядку його тимчасового блокування.

6. Тимчасове блокування та анулювання доступу до реєстрів у випадках, передбачених законом, здійснюється технічними адміністраторами реєстрів на підставі рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу, оформленого відповідно до законодавства.

Технічні адміністратори реєстрів у день надходження відповідного рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу, що надсилається із супровідним листом, невідкладно здійснюють тимчасове блокування або анулювання доступу користувача до відповідного реєстру.

Тимчасове блокування доступу користувача до відповідного реєстру здійснюється на строк, указаний у рішенні Міністерства юстиції України, його територіального органу.

+--------------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин | О.М. Ференс |
+--------------------------------+-------------+