23.12.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
+---------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+---------------------------------------------------------+
|          30.11.2015  № 454          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2015 р.
за № 1509/27954 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 серпня 2014 року № 310

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та з метою приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 серпня 2014 року № 310 “Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових радіонавігаційних систем”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2014 року за № 1115/25892.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК (Топчію В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

+---------+---------------+
| Міністр | О.М. Павленко |
+---------+---------------+