23.12.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо поіменних голосувань

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) викласти в такій редакції:

"3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради".

2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

+-------------------------+-------------+
|  Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+-------------------------+-------------+
|     м. Київ     |       |
| 26 листопада 2015 року |       |
|    № 842-VIII    |       |
+-------------------------+-------------+