23.12.2015
+---+---------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17.11.2015  № 1454 |
+---+---------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2015 р.
за № 1513/27958 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності

1. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду комісією з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності (далі ? комісія) апеляцій на рішення, прийняті призначеними органами з оцінки відповідності за результатами розгляду ними апеляцій, поданих особами, які надавали таким органам об’єкти оцінки відповідності та незгодні з рішеннями, прийнятими такими органами стосовно цих об’єктів (далі - заявник).

2. Заявник може оскаржити рішення, прийняті призначеними органами з оцінки відповідності за результатами розгляду ними апеляцій, якщо вважає, що під час прийняття рішення стосовно об’єкта оцінки відповідності були порушені процедури оцінки відповідності або під час розгляду апеляції були порушені процедури розгляду апеляцій призначеними органами з оцінки відповідності.

Подання апеляції комісії не обмежує права заявника на звернення до суду.

3. Апеляція приймається на розгляд комісії, якщо вона подана до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) у письмовому вигляді не пізніше 30 календарних днів з дати одержання заявником оскаржуваного рішення призначеного органу з оцінки відповідності.

До апеляції додаються матеріали для пояснення позиції заявника, викладеної в апеляції.

За бажанням заявника до матеріалів апеляції можуть додаватися результати проведення повторної оцінки відповідності певного об’єкта.

4. Розгляду не підлягає повторна апеляція від одного і того самого заявника з того самого питання, якщо стосовно першої апеляції комісією було прийнято рішення.

5. Заявник може в будь-який час відкликати подану апеляцію до прийняття комісією рішення за результатами її розгляду. У разі відкликання апеляції її розгляд припиняється.

6. Комісія розглядає апеляцію протягом 30 календарних днів з дня її надходження до Мінекономрозвитку.

7. Секретар комісії надсилає у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня отримання апеляції, копії апеляції та матеріалів, що додаються до неї, членам комісії для опрацювання та призначеному органу з оцінки відповідності, рішення якого оскаржується, для надання пояснень чи заперечень щодо поданої апеляції у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня їх отримання.

8. Секретар комісії повідомляє про місце, дату і час розгляду апеляції комісією заявника та призначений орган з оцінки відповідності, рішення якого оскаржується, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня її розгляду.

9. У разі якщо комісія визнає, що рішення призначеного органу з оцінки відповідності, яке оскаржується, порушує процедури у сфері оцінки відповідності або порушує процедури розгляду апеляцій призначеними органами з оцінки відповідності, вона приймає рішення про підтримання апеляції, у якому рекомендує відповідному органу з оцінки відповідності усунути виявлені порушення.

У разі якщо комісія встановить, що рішення призначеного органу з оцінки відповідності, яке оскаржується, є правомірним, вона приймає рішення про відхилення апеляції.

10. Рішення комісії надається заявнику та відповідному призначеному органу з оцінки відповідності в письмовій формі у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня прийняття комісією відповідного рішення, але не пізніше строку розгляду апеляції, зазначеного в пункті 7 цього Порядку.

11. Рішення комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

+------------------------+-----------+
| Директор департаменту
технічного регулювання | Л. Віткін |
+------------------------+-----------+