23.12.2015
+------------------------------------+
|                  |
+------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ |
+------------------------------------+
|       ПОСТАНОВА       |
+------------------------------------+
|     16.11.2015  № 21-1     |
+------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2015 р.
за № 1515/27960 |
+---+------------------------------+

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 12 липня 2006 року № 9-3 (із змінами)

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, такі постанови правління Пенсійного фонду України:

від 12 липня 2006 року № 9-3 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною податковою адміністрацією України, Пенсійним фондом України та Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 липня 2006 року за № 876/12750;

від 19 квітня 2007 року № 7-6 “Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 12 липня 2006 року № 9-3”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2007 року за № 437/13704.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+------------------+-------------+
| Голова правління | О. Зарудний |
+------------------+-------------+