24.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 18 грудня 2015 р. № 1040 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу

Відповідно до пункту 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству фінансів з урахуванням рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 р. № 26/26 вчинити у 2015 році правочин щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, в обсязі 117393822 долари США та переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2011 році, в обсязі 233671875 доларів США до державного боргу шляхом додаткового випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року першої та другої серій з датами погашення 1 вересня 2019 р. і 1 вересня 2020 р. відповідно та додаткового випуску і розміщення державних деривативів відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045).

2. Внести до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання”, зміни, що додаються.

3. Установити, що:

Міністерство фінансів протягом п’яти робочих днів після здійснення витрат з погашення та обслуговування облігацій зовнішніх державних позик України та виплат за державними деривативами, що були випущені відповідно до пункту 1 цієї постанови, надсилає листом до Київської міської ради повідомлення щодо виникнення заборгованості Київської міської ради перед державою з розрахунком такої заборгованості;

Київська міська рада протягом десяти робочих днів з дати надходження від Міністерства фінансів такого листа погашає заборгованість перед державою в сумі, еквівалентній витратам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком на дату здійснення таких витрат.

4. Уповноважити Міністра фінансів Яресько Наталію укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов’язані із вчиненням правочину, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та погашенням заборгованості Київської міської ради перед державою, зазначеної у пункті 3 цієї постанови.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2015 р. № 1040 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ що вносяться до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів

1. У пункті 1 Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року:

в абзаці другому цифри “1154939000” замінити цифрами “1330472000”;

в абзаці третьому цифри “1530997000” замінити цифрами “1706530000”.

2. В Умовах випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) державних деривативів:

у пункті 1 цифри “2916421000” замінити цифрами “3027815000”;

абзац третій підпункту 4 пункту 8 викласти в такій редакції:

“Максимальна сукупна умовна сума державних деривативів, дозволених для випуску відповідно до договору про довірче управління щодо державних деривативів у відповідний час, є сумою, що зазначена у договорі про довірче управління щодо державних деривативів;”;

доповнити Умови пунктом 9 такого змісту:

“9. Сукупна умовна сума всіх випущених державних деривативів (у тому числі нових державних деривативів) не повинна перевищувати 3300480000 доларів США, що становить суму в розмірі 3000480000 доларів США та 300000000 доларів США.”.