24.12.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 16 грудня 2015 р. № 1053 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати

Відповідно до частин третьої та сьомої статті 119 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1053 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК, виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати

1. Цей Порядок визначає механізм, розміри і умови виплати грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) жилого приміщення (далі - грошова компенсація) таким категоріям осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту:

особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які не забезпечені службовими жилими приміщеннями або жилою площею у гуртожитках (далі - особи рядового і начальницького складу) та перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до одержання ними жилого приміщення для постійного проживання;

курсантам і слухачам вищих навчальних закладів цивільного захисту, які мають сім’ю та не забезпечені жилою площею у сімейних гуртожитках (далі - курсанти).

2. Грошова компенсація, виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) в розмірі фактичних витрат, але не більш як:

у м. Києві - дві мінімальні заробітні плати;

у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - півтори мінімальної заробітної плати;

в інших населених пунктах - одна мінімальна заробітна плата.

При цьому особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

До членів сім'ї особи рядового і начальницького складу, курсанта належать такі, що проживають разом з ними:

дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою або піклуванням осіб рядового і начальницького складу, курсантів.

3. Виплата грошової компенсації особам рядового і начальницького складу, курсантам здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених ДСНС на відповідний рік.

4. Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку особою рядового або начальницького складу, курсантом рапорту:

особам рядового і начальницького складу - за місцем проходження служби за рішенням керівника органу чи підрозділу цивільного захисту;

курсантам - за місцем проходження служби (навчання) за рішенням керівника вищого навчального закладу.

5. Для отримання грошової компенсації особа рядового або начальницького складу, курсант разом з рапортом подають такі документи:

копії паспортів особи рядового і начальницького складу та повнолітніх членів її сім’ї, які перебувають разом з нею на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, курсанта та членів його сім’ї;

копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) особи рядового і начальницького складу та повнолітніх членів її сім’ї, які перебувають разом з нею на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, курсанта та членів його сім’ї;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне особі рядового і начальницького складу та членам її сім’ї, які перебувають разом з нею на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, курсанту та членам його сім’ї нерухоме майно;

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування);

довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб рядового і начальницького складу, зазначених у пункті 1 цього Порядку);

копію завіреної належним чином довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження служби (для осіб рядового і начальницького складу, зазначених у пункті 1 цього Порядку, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності в особи рядового і начальницького складу, курсанта або членів їх сім’ї за місцем проходження служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам та площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі особою рядового і начальницького складу, курсантом службового жилого приміщення (у тому числі жилої площі у гуртожитку) за попереднім місцем проходження служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України.

7. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) особою рядового і начальницького складу, курсантом жилого приміщення для постійного проживання, службового жилого приміщення або жилої площі у гуртожитку;

видання наказу про переведення особи рядового і начальницького складу, курсанта до іншого органу чи підрозділу ДСНС;

виключення особи рядового і начальницького складу, курсанта із кадрів ДСНС.