24.12.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      04.12.2015  № 1173      |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2015 р.
за № 1540/27985 |
+---+------------------------------+

Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"

Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 227 (зі змінами), та розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1217-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2015 рік" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити вартість одного ліжко-дня путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" в сумі 277 (двісті сімдесят сім) грн 80 коп. для путівок, що будуть придбані за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2501450 "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ "Молода гвардія", та вартість путівки в сумі 5 833 (п’ять тисяч вісімсот тридцять три) грн 80 коп.

2. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (Хохленков І.О.) та Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) при затвердженні розподілу путівок для оздоровлення дітей у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія" керуватися пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (Хохленков І. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 27 січня 2015 року № 71 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 97/26542.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 06 грудня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+