25.12.2015
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|     01.12.2015  № 201     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1545/27990 |
+---+------------------------------+

Про внесення зміни до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою впорядкування умов оплати праці працівників та грошового забезпечення військовослужбовців Національного центру управління та випробувань космічних засобів НАКАЗУЮ:

1. Унести зміну до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228 «Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2005 року за № 1258/11538 (зі змінами), виклавши додаток 2 у новій редакції, що додається.

2. Начальнику управління фінансово-економічної політики у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Голуба О.Ю.

+--------+--------------+
| Голова | Л.Ю. Сабадош |
+--------+--------------+
+--------------------------------------------+----------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України
Перший заступник Міністра фінансів України | П.В. Розенко
І.І. Уманський |
+--------------------------------------------+----------------+
+---+------------------------------------+
|  | Додаток 2
до наказу Національного космічного
агентства України
20.09.2005 № 228
(у редакції наказу
Державного космічного агентства
України
01.12.2015 № 201)
(пункт 1) |
+---+------------------------------------+

СХЕМА тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, професіоналів та фахівців науково-випробувальних підрозділів управління Національного центру

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                                     Посада                                     | Діапазон розрядів |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                                      1                                      |     2     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                            Начальник (директор) Національного центру                            |    16-22    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                             Головний інженер Національного центру                             |    16-18    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                     Керівники (завідувачі, начальники) основних структурних підрозділів:                     |          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                                    управління                                    |    16-18    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| центру (науково-випробувального, науково-дослідного тощо) (самостійного чи у складі управління), відділу (самостійного чи у складі управління, центру) |    15-18    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|           пункту, лабораторії, служби, групи, що входять до складу основних структурних підрозділів Національного центру           |    15-17    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                сектору, станції, зміни, що входять до складу структурних підрозділів Національного центру                |    14-16    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                                  інших підрозділів                                  |    8-12    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                        Головні фахівці в основних відділах (управліннях, центрах)                        |    15-16    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                                  Провідні фахівці                                  |    9-14    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                                    Фахівці                                     |    8-13    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|                               Техніки всіх спеціальностей                                |    7-10    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
+-----------------------+------------+
| Заступник
начальника управління
фінансово-економічної
політики | Л.І. Куцар |
+-----------------------+------------+