25.12.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    25.11.2015  № 1089   |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в міністерстві
юстиції Україні
11 грудня 2015 р.
за № 1554/27999 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін у додаток 3 до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою окремого відображення власних надходжень бюджетних установ, що надійшли у натуральній формі та іноземній валюті, у Звіті про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни у додаток 3 до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2013 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 року за № 291/22823 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+---------------------------------+
|  | Додаток 3
до Порядку казначейського
обслуговування доходів та інших
надходжень державного бюджету
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
25.11.2015 № 1089) |
+---+---------------------------------+
+-------------------------------------------+---+
| ________________________________
(найменування органу Казначейства) |  |
+-------------------------------------------+---+
|   ________________________________   |  |
|                                     (код) |  |
+-------------------------------------------+---+

ЗВІТ про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями за __________________________ 20__ року (число, місяць)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

1

1

Усього

2

2

Усього

3

3

Усього

4

4

Усього

5

5

Усього

6

6

Усього

7

7

Усього

8

8

Усього

9

9

Усього

+------------------------------+-------------+-----------------------------+
|     Начальник      | ___________
(підпис) | ___________________________
(ініціали, прізвище) |
+------------------------------+-------------+-----------------------------+
|   Головний бухгалтер   | ___________ | ___________________________ |
|     (начальник     |  (підпис) |   (ініціали, прізвище)  |
| планово-фінансового відділу) |       |               |
+------------------------------+-------------+-----------------------------+

Роз'яснення щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

Колонка 1:

1 група символів - ознака доходів загального фонду державного бюджету;

2 група символів - ознака доходів спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних установ;

3 група символів - ознака надходжень (контингент), що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним та місцевими бюджетами, надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу;

4 група символів - ознака надходжень до загального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

5 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії;

6 група символів - розшифровка надходжень до загального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;

7 група символів - розшифровка надходжень за відповідними нормативно-правовими актами;

8 група символів - розшифровка надходжень до спеціального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами;

9 група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі та іноземній валюті.

Колонка 2:

1 - 9 групи символів - символи звітності.

Колонка 3:

1 - 3, 6 - 9 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію";

4, 5 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Колонка 4:

1 - 9 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках із урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною з 9 груп символів.

Колонка 5:

1 - 9 групи символів - суми кредитових оборотів наростаючим підсумком з початку року на аналітичних рахунках із урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження наростаючим підсумком з початку року за кожною з 9 груп символів.