25.12.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
| АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ |
+---------------------------------+
|     РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+---------------------------------+
|    24.11.2015  № 38-рп    |
+---------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україні
11 грудня 2015 р.
за № 1546/27991 |
+---+------------------------------+

Про внесення зміни до пункту 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та з метою реалізації частини першої статті 12 зазначеного Закону щодо створення міжобласних територіальних відділень Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Унести зміну до абзацу шостого пункту 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), виклавши його в такій редакції:

«Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні (регіонах), а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету - за межами регіону (регіонів).».

2. Департаменту конкурентної політики подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-----------------+--------------+
| Голова Комітету | Ю. Терентьєв |
+-----------------+--------------+