25.12.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          24.11.2015  № 1894          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 грудня 2015 р.
за № 1524/27969 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 грудня 2003 року № 562

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 14 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 грудня 2003 року № 562 «Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2004 року за № 176/8775 (із змінами).

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту стратегії розвитку фондового ринку (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєва.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+