26.12.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99) після абзацу п’ятого доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" перед Європейським банком реконструкції та розвитку у сумі, що не перевищує 180.000 тис. євро, для продовження реалізації Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій".

З моменту виникнення боргових зобов’язань, зазначених в абзаці першому цього пункту, анулювати у такій же сумі невибрану частину кредиту, залученого державою за Кредитною угодою (Проект "Реабілітації гідроелектростанцій") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, ратифікованою Законом України від 18 вересня 2012 року № 5255-VI.

Звільнити публічне акціонерне товариство "Укргідроенерго" від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язання за гарантією, що надається відповідно до абзацу першого цього пункту".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом дев’ятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 24 грудня 2015 року |       |
|   № 906-VIII   |       |
+----------------------+-------------+