26.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 16 грудня 2015 р. № 1058 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 27);

постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 38 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 9” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 14, ст. 428).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1058 |
+---+---------------------------------------+

КРИТЕРІЇ, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки (далі - засоби вимірювальної техніки), що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках (далі - метрологічний нагляд), є:

вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;

вид метрологічного нагляду;

кількість засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації у суб’єктів господарювання;

наявність порушень вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

2. Відповідно до критеріїв та з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують понад 10 засобів вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

здійснення контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

здійснення контролю стану навколишнього природного середовища;

здійснення контролю безпеки умов праці;

2) експлуатують понад 100 засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цих критеріїв;

3) протягом останніх двох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують до 10 (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цих критеріїв;

2) експлуатують від 10 до 100 (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

здійснення контролю безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

виконання топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою;

проведення торговельно-комерційних операцій та здійснення розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

3) здійснюють фасування товарів в упаковки;

4) експлуатують понад 100 засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 5 цих критеріїв;

5) протягом останніх чотирьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

1) експлуатують до дев’яти (включно) засобів вимірювальної техніки під час провадження видів діяльності, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цих критеріїв;

2) експлуатують засоби вимірювальної техніки під час провадження таких видів діяльності:

обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

виконання робіт, пов’язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

виконання робіт із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

виконання робіт за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

здійснення реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів;

виконання робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

3) здійснюють продаж фасованих товарів в упаковках.

6. У разі коли суб’єкта господарювання може бути віднесено одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.

7. Планові заходи метрологічного нагляду здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

8. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш ніж за результатами двох останніх заходів метрологічного нагляду, не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, наступний плановий захід метрологічного нагляду щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.