30.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 23 грудня 2015 р. № 1073 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про затвердження Порядку зарахування до спеціального фонду державного бюджету залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Відповідно до підпункту 4 пункту 24 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок зарахування до спеціального фонду державного бюджету залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1073 |
+---+---------------------------------------+

ПОРЯДОК зарахування до спеціального фонду державного бюджету залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

1. Цим Порядком визначається механізм зарахування до спеціального фонду державного бюджету залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, що обліковуються станом на 1 вересня 2015 р. на рахунках в органах Казначейства (далі - залишки коштів).

2. Залишки коштів списуються головними управліннями Казначейства у Донецькій та Луганській областях з рахунків загального та спеціального фондів бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перераховуються на рахунки спеціального фонду державного бюджету, відкриті у Казначействі окремо для Донецької та Луганської областей.

3. Операції з перерахування залишків коштів та їх зарахування до спеціального фонду державного бюджету відображаються головними управліннями Казначейства у Донецькій і Луганській областях та Казначейством у бухгалтерському обліку та звітності про виконання бюджетів в розділі “Фінансування” за визначеними Мінфіном кодами класифікації фінансування бюджету.

4. Кошти, зараховані на рахунки спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються на надання субвенції з державного бюджету відповідно обласним бюджетам Донецької та Луганської областей на відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, на території Донецької та Луганської областей, а також на їх соціально-економічний розвиток.

5. Ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів, а також складення і подання бюджетної та фінансової звітності про виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку.