30.12.2015
+----------------------------------+
|                 |
+----------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  |
+----------------------------------+
|      ПОСТАНОВА       |
+----------------------------------+
| від 25 листопада 2015 року № 588 |
+----------------------------------+

Про скаргу Лук’яненка О.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 23 листопада 2015 року за № 21-30-22283

До Центральної виборчої комісії 23 листопада 2015 року повторно надійшла скарга Лук’яненка Олександра Володимировича, суб’єктом оскарження в якій визначено Новокаховську міську виборчу комісію Херсонської області (далі - Новокаховська міська виборча комісія).

У своїй скарзі суб’єкт звернення зі скаргою просить визнати "бездіяльність Новокаховської міської виборчої комісії, яка виразилася у не прийняті рішення про реєстрацію Лук’яненка О.В. депутатом Новокаховської міської ради в п’ятиденний строк з моменту отримання усіх необхідних документів для реєстрації, а саме в строк до 7 листопада 2015 року включно такою, що не відповідає вимогам законодавства, а саме статті 89 Закону України "Про місцеві вибори" та порушує права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу Лук’яненка Олександра Володимировича та прийняти відповідне власне рішення, яким визнати його зареєстрованим депутатом Новокаховської міської ради Херсонської області з 7 листопада 2015 року".

На виконання частини десятої статті 97 Закону копію скарги надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

Станом на 25 листопада 2015 року до Центральної виборчої комісії пояснень по суті скарги від Новокаховської міської виборчої комісії не надійшло.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, а також інші наявні в Центральній виборчій комісії документи, Комісія встановила.

Лук’яненком О.В. 12 листопада 2015 року подано до Центральної виборчої комісії скаргу про визнання "бездіяльність Новокаховської міської виборчої комісії, яка виразилася у не проведенні реєстрації депутатів Новокаховської міської ради - незаконною; прийняти відповідне рішення, яким провести реєстрацію його депутатом Новокаховської міської ради; прийняти відповідне рішення, яким провести реєстрацію депутатами Новокаховської міської ради інших осіб, які подали відповідні заяви про таку реєстрацію".

Відповідно до частини другої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) та пункту 6.7 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок), вказану скаргу 13 листопада 2015 року повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджають її розгляду. Одночасно Лук’яненка О.В. було повідомлено про можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 Закону, в установлені Законом строки.

Згідно з частиною першою статті 94 Закону, пунктом 2.1 Порядку кандидат, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник у територіальній виборчій комісії або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 95 - 98 Закону.

Частиною дванадцятою статті 15 Закону та підпунктом 2 пункту 4.3 Порядку встановлено, що днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена законами України.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією (частина п’ята статті 95 Закону, підпункт 6 пункту 4.3 Порядку).

Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону (частина шоста статті 95 Закону підпункт 4 пункту 4.3 Порядку).

Як вбачається зі скарги Лук’яненка О.В., 2 листопада 2015 року на виконання вимог частини першої статті 89 Закону він подав заяву до Новокаховської міської виборчої комісії про реєстрацію його депутатом Новокаховської міської ради Херсонської області.

Так, Лук’яненком О.В. оскаржується бездіяльність Новокаховської міської виборчої комісії стосовно неприйняття нею рішення про його реєстрацію депутатом Новокаховської міської ради Херсонської області у строк, визначений частиною третьою статті 89 Закону, а саме до 7 листопада 2015 року включно.

Після повернення скарги 13 листопада 2015 року суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду повторно скарга надійшла до Центральної виборчої комісії 23 листопада 2015 року.

Таким чином, скаргу щодо оскарження бездіяльності Новокаховської міської виборчої комісії подано до Центральної виборчої комісії з порушенням строків оскарження, встановлених статтею 95 Закону.

Частиною одинадцятою статті 97 Закону передбачено, що виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження.

Враховуючи викладене, відповідно до частин п’ятої, шостої статті 95, частини одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11 - 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Лук’яненка Олександра Володимировича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 23 листопада 2015 року за № 21-30-22283, залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Лук’яненку О.В., Новокаховській міській виборчій комісії Херсонської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+