30.12.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+---------------------------------+
| від 25 листопада 2015 р. № 1068 |
|        Київ       |
+---------------------------------+

Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо спрямування частини коштів у сумі 398500 тис. гривень, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в 2015 році у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 2751630 “Реалізація надзвичайної кредитної програми для України”, на фінансування заходів з реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у вигляді міжбюджетних трансфертів.

2. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності одночасно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 71     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1068 |
+---+---------------------------------------+

ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - субвенція), що фінансуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII (далі - Фінансова угода).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами та відповідальними виконавцями відповідної бюджетної програми є замовники проектів, що реалізуються у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - проекти) згідно з додатком 1, які визначаються рішеннями відповідних місцевих рад (розпорядженнями місцевих держадміністрацій або військово-цивільних адміністрацій) про такі бюджети відповідно до законодавства.

Одержувачі субвенції визначаються її розпорядниками за місцевими бюджетами.

3. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації проектів згідно з додатком 1.

4. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - Програма).

5. Субвенція надається шляхом перерахування Європейським інвестиційним банком кредитних коштів за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках проектів, на рахунок Мінфіну в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, відкритий для виконання Програми, та із зазначеного рахунка - постачальникам товарів (виконавцям робіт або послуг) за договорами, укладеними розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами/одержувачами субвенції у рамках проектів, для виконання грошових зобов’язань зазначених розпорядників/одержувачів за такими договорами.

6. Кредитні кошти, вибрані Україною відповідно до положень Фінансової угоди, вважаються субвенцією, що надана з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки.

7. Заявки на вибірку кредитних коштів підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції, розпорядника субвенції за місцевими бюджетами та її одержувача.

8. Головний розпорядник субвенції, розпорядники субвенції за місцевими бюджетами та її одержувачі до першого подання платіжних документів подають Мінфіну необхідні підтвердження повноважень та зразки підписів осіб, які мають право підписувати (погоджувати) платіжні документи.

9. Відображення головним розпорядником субвенції, розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами та її одержувачами у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції здійснюється на підставі інформації про фактичний стан використання кредитних коштів, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди, що подається Мінфіном головному розпорядникові субвенції, розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами та її одержувачам за формою згідно з додатком 2.

10. Головний розпорядник субвенції з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції подає Казначейству зведене розпорядження за формою згідно з додатком 3.

11. Казначейство забезпечує відображення його органами в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів у національній валюті (у відповідному гривневому еквіваленті євро).

12. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674); титулів будов (об’єктів), що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

14. Одержувачі субвенції подають щомісяця до 10 числа розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами звіт про використання субвенції.

15. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 20 числа головному розпорядникові субвенції звіт про використання субвенції.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

+---+--------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку та умов |
+---+--------------------+

ПЕРЕЛІК проектів, що фінансуються в 2015-2017 роках за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

початок

завершення

Дніпропетровська область

Реконструкція навчального закладу, розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська, 3

м. Новомосковськ, вул. Українська, 3

Новомосковська міська рада

15 624,2

січень 2016 р.

грудень 2016 р.

Усього за Дніпропетровською областю

15 624,2

Донецька область

Реконструкція адміністративної будівлі

м. Артемівськ, вул. Артема, 44

Артемівська міська рада

2 885,225

грудень 2015 р.

грудень 2016 р.

Термомодернізація загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11

м. Артемівськ, вул. Артема, 22

відділ освіти Артемівської міської ради

24 400

-“-

-“-

Термомодернізація загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12

м. Артемівськ, вул. Леваневського, 111

-“-

24 900

-“-

-“-

Капітальний ремонт гуртожитків

м. Артемівськ, вулиці Чайковського, 1а, 7, Сибірцева, 25, Привокзальна, 1, Перемоги, 45, Дзержинського, 86, Леніна, 20, Радянська, 18, Оборони, 19, Металургів, 2, смт Красна Гора, вул. Чапаєва, 2б

комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг”

41 000

-“-

-“-

Капітальний ремонт установ освіти

м. Артемівськ, вулиці Польова, 37, Некрасова, 40

відділ освіти Артемівської міської ради

16 272,857

грудень 2015 р.

грудень 2016 р.

Капітальний ремонт будівлі управління, заміна вікон та дверей, утеплення фасаду та покрівлі будівлі та благоустрій прилеглої території

м. Димитров, мікрорайон Молодіжний, 59

управління соціального захисту населення Димитровської міської ради

3 339,771

-“-

-“-

Реконструкція частини приміщень існуючої будівлі хірургічного корпусу під спеціалізоване приміщення з іонізуючим випромінюванням Димитровської центральної міської лікарні

м. Димитров, вул. Ватутіна, 20

Димитровська центральна міська лікарня

7 308,017

грудень 2015 р.

березень 2016 р.

Реконструкція законсервованих корпусів дошкільних навчальних закладів № 4 і 9 з метою створення освітньо-реабілітаційного середовища для дітей, переселених із зони проведення антитерористичної операції

м. Димитров, мікрорайони Молодіжний, 57, Західний, 79

відділ освіти Димитровської міської ради

6 401,569

грудень 2015 р.

грудень 2016 р.

Модернізація системи опалення закладів освіти Димитровської міської ради

м. Димитров, провулки Шкільний, 21, Островського, 3, мікрорайони Західний, 4а, 79а, Молодіжний, 27а, 56, Світлий, 28а, вул. Карбишева, 2а, квартал 40, 6а

відділ освіти Димитровської міської ради

25 060,432

грудень 2015 р.

грудень 2016 р.

Реконструкція двох будівель колишніх гуртожитків № 1 та КШБУ під соцiальне житло для внутрішньо перемiщених осiб

м. Димитров, мікрорайони Молодіжний, 37а, Західний, 65

управління комунальної власності Димитровської міської ради

15 460

-“-

-“-

Термомодернізація закладів освіти Димитровської міської ради

м. Димитров, вул. Карбишева, 2а, пров. Островського, 3, мікрорайони Світлий, 28а, Молодіжний, 27а, 56, Західний, 79а

відділ освіти Димитровської міської ради

18 720,4

-“-

-“-

Теплосанація Димитровської центральної міської лікарні

м. Димитров, вулиці Ватутіна, 20, 20л

Димитровська центральна міська лікарня

1 999,98

грудень 2015 р.

вересень 2016 р.

Термосанація Центральної районної лікарні м. Костянтинівки

м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161

Костянтинівська міська рада

7 500

грудень 2015 р.

грудень 2016 р.

Будівництво системи опалення амбулаторії № 4 КЗ “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги”

м. Гірник, вул. Совєтська, 25

комунальний заклад “Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги”

2 830,861

грудень 2015 р.

вересень 2016 р.

Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення територіального центру Великоновосілківського району, с. Октябр (утеплення фасадів, заміна вікон, ремонт покрівлі)

Великоновосілківський район, с-ще Октябр, вул. Мічуріна, 3

територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Великоновосілківського району

4 330,031

-“-

-“-

Термомодернізація будівлі комунального закладу “Володарська районна музична школа імені Д.К. Патричі”

смт Володарське, вул. Свободи, 97

Володарська районна рада

1 396,846

грудень 2015 р.

вересень 2016 р.

Термосанація будівлі Петрівської ЗОШ I-III ступенів Олександрівського району Донецької області

Олександрівський район, с. Петрівка Друга, вул. Радянська, 4

відділ освіти Олександрівської райдержадміністрації

1 851,419

-“-

-“-

Усього за Донецькою областю

205657,408

Запорізька область

Демонтаж старого та будівництво нового хірургічного корпусу КУ “Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня” ЗОР для надання медичних послуг з відновлення порушених життєво важливих функцій в категорії “Діти та підлітки”

м. Запоріжжя, просп. Леніна, 70

управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації

99 757

грудень 2015 р.

грудень 2017 р.

КП “Центральна районна лікарня” м. Приморська. Розширення. Поліклініка на 300 відвідувачів

м. Приморськ, вул. Морська, 72

комунальне підприємство “Приморський центр первинної медико-санітарної допомоги” Приморської районної ради

30 889

грудень 2015 р.

грудень 2016 р.

Будівля сімейного гуртожитку за адресою: вул. Морська, 80, м. Приморськ Запорізької області, під сімейний гуртожиток квартирного типу - реконструкція

м. Приморськ, вул. Морська, 80

-“-

12 323

грудень 2015 р.

серпень 2016 р.

Капітальний ремонт КП “Приморська центральна районна лікарня”

м. Приморськ, вул. Морська, 74

комунальне підприємство “Приморський центр первинної медико-санітарної допомоги” Приморської районної ради

4 941

грудень 2015 р.

червень 2016 р.

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 2 I-III ступеня по вул. Морській, 65, у м. Приморську

м. Приморськ, вул. Морська, 65

комунальний заклад “Загальноосвітня школа № 2 I-III ступеня” Приморської районної ради

623

грудень 2015 р.

лютий 2016 р.

Усього за Запорізькою областю

148 533

Луганська область

Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32

м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32

Сєвєродонецька міська рада

2 204,8

грудень 2015 р.

травень 2016 р.

Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32а

м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а

-“-

3 086,2

-“-

-“-

Будівництво пелетної котельні НВК “Спеціалізована школа колегіум”

м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 37

-“-

3 400

грудень 2015 р.

червень 2016 р.

Будівництво пелетної котельні ЗОШ № 18

м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27б

-“-

4 000

-“-

-“-

Будівництво пелетної котельні ДЮСШ № 1

м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 33

-“-

3 200

-“-

-“-

Будівництво пелетної котельні для шкірно-венерологічного відділення КДПВ № 1 комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні

м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 2б

-“-

3 200

-“-

-“-

Будівництво пелетної котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні

м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5

Сєвєродонецька міська рада

6 615,57

грудень 2015 р.

червень 2016 р.

Енергосанація ДНЗ № 25

м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, 63в

-“-

2 204,8

грудень 2015 р.

травень 2016 р.

Енергосанація ЗОШ № 20

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 113

-“-

1 102,4

-“-

-“-

Будівництво пелетної котельні комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури

м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміков, 28

-“-

4 000

грудень 2015 р.

червень 2016 р.

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку по вул. Чехова, 9, м. Рубіжне, для розміщення внутрішньо переміщених осіб

м. Рубіжне, вул. Чехова, 9

Рубіжанська міська рада

10 397,975

грудень 2015 р.

серпень 2016 р.

Капітальний ремонт будівлі із застосуванням енергозберігаючих технологій приміщення інтернату Біловодської ЗОШ I-III ступенів по вул. Леніна, 91, в смт Біловодськ

смт Біловодськ, вул. Леніна, 91

Біловодська райдержадміністрація

927,421

грудень 2016 р.

червень 2016 р.

Реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло по вул. Побєди, 4, у м. Кремінній

м. Кремінна, вул. Побєди, 4

комунальна установа “Кремінське РТМО”

1 357

грудень 2015 р.

квітень 2016 р.

Капітальний ремонт у трьох будівлях ТМО м. Кремінної, систем опалення, утеплення стін, із заміною вікон і вхідних дверей, заміна покрівлі з утепленням з метою енергозбереження

м. Кремінна, вул. Побєди, 1а

-“-

1 489

-“-

-“-

Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу “Ластівка”, м. Кремінна Луганської області

м. Кремінна, вул. Шевченка, 40

Кремінська міська рада

297,5

грудень 2015 р.

квітень 2016 р.

Капітальний ремонт (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу “Катруся”, м. Кремінна Луганської області

м. Кремінна, вул. Шевченка, 31

-“-

298,2

-“-

-“-

Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кремінської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків

м. Кремінна, просп. Леніна, 15

-“-

1 489

-“-

-“-

Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків та дверей будівлі Красноріченської загальноосвітньої школи I-III ступенів, с-ще Красноріченське Кремінського району Луганської області

Кремінський район, смт Красноріченське, вул. Совєтська, 1

відділ освіти Кремінської райдержадміністрації

1 236

-“-

-“-

Реконструкція котельні під альтернативне паливо (котельня ліцею) КП “Креміннатеплокомуненерго”

м. Кремінна, вул. Шевченка, 2

комунальне підприємство “Креміннатеплокомуненерго”

625,3

грудень 2015 р.

лютий 2016 р.

Капітальний ремонт і модернізація спортивного залу КДНЗ “Ластівка” по вул. Леніна, 57а, смт Мілове Луганської області

смт Мілове, вул. Леніна, 57а

Міловська селищна рада

315,84

грудень 2015 р.

березень 2016 р.

Капітальний ремонт Колядівського ФП Новоайдарського ЦПМСД, що знаходиться за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Колядівка, вул. Пролетарська, 70

Новоайдарський район, с. Колядівка, вул. Пролетарська, 70

Новоайдарська райдержадміністрація

525,381

-“-

-“-

Капітальний ремонт пологового будинку Новопсковського районного територіального медичного об’єднання

смт Новопсков, вул. Леніна, 101а

Новопсковська райдержадміністрація

999,288

грудень 2015 р.

серпень 2016 р.

Капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу Станично-Луганського РТМО

смт Станиця Луганська, вул. 5 лінія, 27в

Станично-Луганська райдержадміністрація

14 219,078

грудень 2015 р.

червень 2016 р.

Реконструкція котельні Петровської номерної районної лікарні за адресою: смт Петрівка, вул. Больнічна, 2

Станично-Луганський район, смт Петрівка, вул. Больнічна, 2

комунальне підприємство “Теплосервіс Станично-Луганського району”

1 484,14

грудень 2015 р.

березень 2016 р.

Будівництво блока із дев’яти класних кімнат до комунального закладу Валуйська ЗОШ № 1,  с. Валуйське Станично-Луганського району

Станично-Луганський район, с. Валуйське, вул. Радянська, 305

Станично-Луганська райдержадміністрація

23 344,474

грудень 2015 р.

липень 2016 р.

Будівництво котельні комунального закладу Станично-Луганської ЗОШ № 1 I-III ступенів за адресою: смт Станиця Луганська, кв. Молодіжний, 19

смт Станиця Луганська, квартал Молодіжний, 19

комунальне підприємство “Теплосервіс Станично-Луганського району”

2 384,813

грудень 2015 р.

березень 2016 р.

Реконструкція будівлі Будинку школярів Троїцької районної ради Луганської області

смт Троїцьке, вул. Радянська, 17

Троїцька райдержадміністрація

506,288

грудень 2015 р.

лютий 2016 р.

Капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій Троїцької гімназії Троїцької районної ради Луганської області

смт Троїцьке, вул. Маяковського, 20

-“-

500

-“-

-“-

Усього за Луганською областю

95 410,468

Харківська область

Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блоку, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), даху із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров’я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85 (корегування)

м. Харків, вул. Новгородська, 85

Харківська обласна рада

9 718,91

грудень 2015 р.

вересень 2016 р.

Капітальний ремонт двоповерхової добудови лікувального корпусу КЗОЗ “Обласна клінічна інфекційна лікарня”, що використовується КЗОЗ Обласний протитуберкульозний диспансер № 1 під розташування відділення легеневого туберкульозу № 2 та хворих на менінгіт з мультирезистентними формами, за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові

м. Харків, просп. Героїв Сталінграду, 160

Харківська обласна рада

1 819,62

грудень 2015 р.

лютий 2016 р.

Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ “Обласна клінічна інфекційна лікарня” по просп. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові

м. Харків, просп. Героїв Сталінграду, 160

-“-

10 200

грудень 2015 р.

жовтень 2016 р.

Капітальний ремонт офтальмологічного відділення літ. Н-3, навчально-діагностичного корпусу літ. М-9, приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

-“-

30 700

грудень 2015 р.

квітень 2017 р.

Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ “Обласна дитяча клінічна лікарня № 1” по вул. Клочківській, 337а, в м. Харкові

м. Харків, вул. Клочківська, 337а

Харківська обласна рада

10 500

грудень 2015 р.

жовтень 2016 р.

Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В, в м. Харкові

м. Харків, Салтівське шосе, 266, корпус В

-“-

9 700

грудень 2015 р.

вересень 2016 р.

Реконструкція ясел-садка № 1 по вул. Пролетарське поле, 11, у м. Вовчанську Харківської області

м. Вовчанськ, вул. Пролетарське поле, 11

Вовчанська міська рада

11 151,53

грудень 2015 р.

листопад 2016 р.

Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ “Обласна дитяча клінічна лікарня” по вул. Муранова, 5, в м. Харкові

м. Харків, вул. Муранова, 5

Харківська обласна рада

15 200

грудень 2015 р.

лютий 2017 р.

Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ Ков’язького учбово-виховного комплексу (загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок) за адресою: площа Жовтнева, 2а, смт Ков’яги Валківського району Харківської області

Валківський район, смт Ков’яги, пл. Жовтнева, 2а

Валківська районна рада

13 998,23

грудень 2015 р.

січень 2017 р.

Капітальний ремонт комплексу корпусів із заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” по просп. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові

м. Харків, просп. Героїв Сталінграду, 160

Харківська обласна рада

19 900

грудень 2015 р.

липень 2017 р.

Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ “Харківський обласний клінічний перинатальний центр” по вул. Малиновського, 4, в м. Харкові

м. Харків, вул. Малиновського, 4

-“-

14 800

грудень 2015 р.

лютий 2017 р.

Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення літ. Ж-5 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

-“-

15 700

грудень 2015 р.

березень 2017 р.

Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу літ. В-4 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

-“-

18 500

грудень 2015 р.

червень 2017 р.

Реконструкція приміщення за адресою: вул. Мічуріна, буд. 98, м. Куп’янськ Харківської області, для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб

м. Куп’янськ, вул. Мічуріна, 98

Куп’янська міська рада

824,58

грудень 2015 р.

січень 2016 р.

Реконструкція Старомерчицької загальноосвітньої школи I-III ступенів Валківської районної ради Харківської області

Валківський район, смт Старий Мерчик, вул. Леніна, 3

Валківська районна рада

8 500

грудень 2015 р.

серпень 2016 р.

Ремонт приміщення колишньої лікарні під житло для внутрішньо переміщених осіб, смт Ков’яги

Валківський район, смт Ков’яги, вул. Харківська, 3

-“-

1 200

грудень 2015 р.

лютий 2016 р.

Реконструкція даху та заміна вікон на енергозберігаючі в поліклініці смт Солоницівка районної територіальної медичної асоціації “Дергачівська ЦРЛ”

Дергачівський район, смт Солоницівка, вул. Енергетична, 4

Дергачівська  районна рада

676

грудень 2015 р.

січень 2016 р.

Реконструкція інтернату “З любов’ю до дітей” в м. Дергачах для проживання внутрішньо переміщених осіб

м. Дергачі, вул. Центральна, 11

-“-

16 560

грудень 2015 р.

березень 2017 р.

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу охорони здоров’я “Обласний протитуберкульозний диспансер № 7” по просп. Московському, 197, в м. Харкові

м. Харків, просп. Московський, 197

Харківська обласна рада

14 600

грудень 2015 р.

січень 2017 р.

Капітальний ремонт фасаду та приміщень комунального закладу охорони здоров’я “Обласний центр профілактики та боротьби зі снідом” по вул. Боротьби, 6, в м. Харкові

м. Харків, вул. Боротьби, 6

-“-

5 500

грудень 2015 р.

червень 2016 р.

Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ “Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по просп. Правди, 13, в м. Харкові

м. Харків, просп. Правди, 13

Харківська обласна рада

12 300

грудень 2015 р.

листопад 2016 р.

Усього за Харківською областю

242 048,88

Разом

707273,956

+---+--------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку та умов |
+---+--------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про фактичний стан використання кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”)

+---+--------------------+
|  | Додаток 3
до Порядку та умов |
+---+--------------------+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ