30.12.2015
+----------------------------------------------+
|                       |
+----------------------------------------------+
| ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ |
+----------------------------------------------+
|         ПОСТАНОВА          |
+----------------------------------------------+
|        18.09.2015  № 17        |
+----------------------------------------------+

Про Аналіз стану парламентського виборчого законодавства України: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомендаціями Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії)

Заслухавши доповідь секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. про аналіз стану парламентського виборчого законодавства України: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомендаціями Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії), Пленум Вищого адміністративного суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідь секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. взяти до відома.

2. Аналіз стану парламентського виборчого законодавства України: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомендаціями Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) (додається) довести до відома суддів адміністративних судів.

3. Аналіз стану парламентського виборчого законодавства України: напрямки та шляхи його удосконалення згідно з рекомендаціями Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами та Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) надіслати до Верховної Ради України для врахування під час законотворчої роботи з удосконалення виборчого законодавства.

+------------+----------------+
| Головуючий | О.М. Нечитайло |
+------------+----------------+
+------------------+---------------+
| Секретар Пленуму | М.І. Смокович |
+------------------+---------------+

{Текст взято з сайту ВАСУ http://www.vasu.gov.ua}