31.12.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289; 2014 р., № 41-42, ст. 2024) такі зміни:

1) у частині другій статті 1 слова "не поширюються на продукцію" замінити словами "не поширюються на обов’язкову сертифікацію продукції";

2) частину першу статті 13 доповнити другим реченням такого змісту: "Сертифікація харчової продукції, послуг і систем управління в державній системі сертифікації є добровільною".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 8 грудня 2015 року |       |
|   № 868-VIII   |       |
+---------------------+-------------+