31.12.2015
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|     23.11.2015  № 490     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 грудня 2015 р.
за № 1525/27970 |
+---+------------------------------+

Про Тарифну політику Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2016 фрахтовий рік

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів», статті 1 Тарифної Угоди залізничних адміністрацій (Залізниць) держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17 лютого 1993 року (далі – Тарифна Угода), з метою реалізації рішення XXIV Тарифної Конференції залізничних адміністрацій - учасниць Тарифної Угоди (27-30 жовтня 2015 року, м. Бішкек) НАКАЗУЮ:

1. Оголосити, що з 00 годин 01 січня 2016 року при перевезенні транзитних вантажів залізничним транспортом України вводиться в дію Тарифна політика Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2016 фрахтовий рік (далі – Тарифна політика), прийнята XXIV Тарифною Конференцією залізничних адміністрацій - учасниць Тарифної Угоди.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

1) інформування про зміну рівня ставок Тарифної політики в частині, що стосується перевезень по лініях залізниць України, в межах повноважень, визначених Порядком встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074 (із змінами);

2) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+---------+-----------------+
| Міністр | А. Пивоварський |
+---------+-----------------+