31.12.2015
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|     06.10.2015  № 402     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1618/28063 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт

Відповідно до статті 21 Закону України «Про морські порти України», підпункту «г» пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 405 «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2013 року № 1059, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 січня 2014 року за № 72/24849, такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 2.1 розділу ІІ слова «, пропорційно частині умовного об'єму кожного судна від загального умовного об'єму суден в каравані» виключити;

2) таблицю 2 додатка 2 до Тарифів викласти в такій редакції:

«Таблиця 2

ТАРИФИ на послуги із забезпечення криголамного проведення суден (караванів суден) спеціалізованим криголамним судном

(у доларах США)

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                                               Морський порт/морський термінал/канал                                               | Тариф за одне судно |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                  За криголамне проведення суден у складі караванів суден Азовським морем від виходу з Керч-Єнікальського каналу на півночі до Маріупольського морського порту                 |    10856,9    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| За криголамне проведення суден у складі караванів суден Азовським морем від виходу з Керч-Єнікальського каналу на півночі до точки з координатами 46-025,2' N і 036-059,7' О для суден, що слідують у Бердянський морський порт |    7006,5    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                                    За криголамне проведення суден у складі караванів суден Керч-Єнікальським каналом                                    |    3976,7    |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| __________
Примітка. | Тарифи, що наведені у таблиці 2, застосовуються при фактичному виконанні криголамного проведення суден у льодових умовах. |
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

».

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В.Ю.

+---------+-----------------+
| Міністр | А. Пивоварський |
+---------+-----------------+