06.01.2016
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+--------------------------------+
| від 23 грудня 2015 р. № 1384-р |
|       Київ       |
+--------------------------------+

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 492

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 492 “Про проведення експерименту з продовольчого забезпечення Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1223 - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 828) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 72     |     |
+-------------------------+----------+
+---+-------------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1384-р |
+---+-------------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 492

1. У пункті 1 слова і цифри “з 16 вересня по 31 грудня 2015 р.” замінити словами і цифрами “з 16 вересня 2015 р. по 31 березня 2016 р.”.

2. У пункті 2:

абзац шостий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“подати Кабінетові Міністрів України до 31 січня 2016 р. інформацію про результати проведення експерименту в 2015 році та у місячний строк після завершення експерименту інформацію про його результати.”.