06.01.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 23 грудня 2015 р. № 1097 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 і від 11 лютого 2015 р. № 96

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357; 2004 р., № 10, ст. 617; 2011 р., № 73, ст. 2746; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 82, ст. 3041) і від 11 лютого 2015 р. № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1097 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 і від 11 лютого 2015 р. № 96

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956:

1) у пункті 3 постанови слова “Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки” замінити словами “Державну службу з питань праці”;

2) у Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 22 слова “та копій свідоцтв про їх державну реєстрацію” виключити;

абзаци перший і другий пункту 25 викласти в такій редакції:

“25. Територіальний орган Держпраці не пізніше ніж через десять робочих днів після реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки письмово повідомляє суб’єктові господарювання про включення такого об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

Суб’єкт господарювання письмово повідомляє про включення об’єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки іншим уповноваженим органам.”;

у тексті Порядку слово “Держгірпромнагляд” у всіх відмінках замінити словом “Держпраці”;

додаток 3 до Порядку виключити;

3) у тексті Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держгірпромнагляд” у всіх відмінках замінити словом “Держпраці”.

2. Абзац шостий підпункту 30 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, виключити.