06.01.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 16 грудня 2015 р. № 1102 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1056, № 45, ст. 1836, № 101, ст. 3720; 2012 р., № 38, ст. 1424, № 56, ст. 2251; 2015 р., № 7, ст. 163, № 36, ст. 1063), доповнивши його пунктом 9 такого змісту:

“9. Невикористані кошти, що надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, повертаються покупцеві шляхом перерахування коштів із спеціального валютного рахунка на рахунок, зазначений покупцем у запиті на повернення невикористаних коштів.”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+