06.01.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 16 грудня 2015 р. № 1095 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 276 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1079), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1095 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

1. Пункт 1 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

“строк провадження діяльності суб’єктів господарювання в галузі рибного господарства;

обсяг забору води гідротехнічними спорудами та водозаборами, обладнаними рибозахисними спорудами;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

2. Пункт 2 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

“суб’єкти господарювання, що використовують рибозахисні споруди на гідротехнічних спорудах та водозаборах з обсягом забору води від 10 м-3 / с і більше;

суб’єкти господарювання, що провадять діяльність в галузі рибного господарства менш як три роки;”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

3. Пункт 3 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

“суб’єкти господарювання, що використовують рибозахисні споруди на гідротехнічних спорудах та водозаборах з обсягом забору води від 0,5 м-3 / с і більше, але менше ніж 10 м-3 / с;

суб’єкти господарювання, що провадять діяльність в галузі рибного господарства від трьох до десяти років;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.