06.01.2016
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|          11.12.2015  № 1636         |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1641/28086 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та з метою вдосконалення механізму відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 серпня 2012 року № 932, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1499/21811, такі зміни:

1) у пункті 1 слова "(далі - центральні органи виконавчої влади)" замінити словами "(далі - центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі їх утворення)";

2) у пунктах 2, 5-7, 9 і 10 та в додатку 1 до Порядку слова "центральних органів виконавчої влади" у всіх відмінках і числах замінити словами "центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (у разі їх утворення)" у відповідних відмінках і числах.

2. Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічного
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+