06.01.2016
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    04.12.2015  № 1117   |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2015 р.
за № 1600/28045 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України, Закону України від 09 квітня 2015 року № 328-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), такі зміни:

у підпункті 2.2.7 пункту 2.2 глави 2:

абзац другий доповнити словами «та оплату енергосервісу»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«2.2.7.6. Код 2276 «Оплата енергосервісу»

Оплата енергосервісу у межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (порівняно з видатками, які були б здійснені за відсутності енергосервісу).»;

підпункт 12 підпункту 2.2.8.2 підпункту 2.2.8 пункту 2.2 глави 2 та підпункт 4 підпункту 3.2.1 пункту 3.2 глави 3 виключити.

2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Уповноважити Державну казначейську службу України (Слюз Т.Я.) надавати роз'яснення з питань застосування економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+