06.01.2016
+---+-------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
30.11.2015  № 1105 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2015 р.
за № 1578/28023 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про реєстр страхувальників

1. У розділі ІІ:

1) абзац десятий пункту 4 викласти у такій редакції:

«дані про наявність трудових відносин;»;

2) у пункті 5:

доповнити пункт після слова «України» словом «щоденно»;

слова «взяття на облік» замінити словами «взяття на облік/зняття з обліку».

2. У тексті Положення слова «фіскальні органи» у всіх відмінках замінити словами «контролюючі органи» у відповідних відмінках.

+--------------------------------+--------------+
| Заступник директора
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку | Ю.П. Романюк |
+--------------------------------+--------------+