06.01.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 13 жовтня 2015 р. № 1120 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань стану використання земель Національної академії аграрних наук

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань стану використання земель Національної академії аграрних наук у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань стану використання земель Національної академії аграрних наук, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 75     |     |
+-------------------------+----------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2015 р. № 1120 |
+---+-----------------------------------------+

СКЛАД міжвідомчої робочої групи з питань стану використання земель Національної академії аграрних наук

Міністр аграрної політики та продовольства, голова міжвідомчої робочої групи

Президент Національної академії аграрних наук, заступник голови міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Директор Департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості Мінекономрозвитку

Радник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)

Перший заступник Голови Держгеокадастру

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економіки СБУ

Начальник відділу Департаменту контролю в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів Держфінінспекції

+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2015 р. № 1120 |
+---+---------------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про міжвідомчу робочу групу з питань стану використання земель Національної академії аграрних наук

1. Міжвідомча робоча група з питань стану використання земель Національної академії аграрних наук (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) проведення аналізу стану використання земель Національної академії аграрних наук;

2) визначення шляхів, механізму та способів покращення ефективності використання земель Національної академії аграрних наук;

3) підготовка пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи використання земель Національної академії аграрних наук;

4) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань щодо використання земель Національної академії аграрних наук;

2) розглядає пропозиції щодо вдосконалення організації використання земель Національної академії аграрних наук;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби зміни до нього, призначає секретаря міжвідомчої робочої групи.

Головою міжвідомчої робочої групи є Міністр аграрної політики та продовольства.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Голова міжвідомчої робочої групи організовує її роботу, скликає і веде засідання міжвідомчої робочої групи.

10. Засідання міжвідомчої робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови міжвідомчої робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Пропозиції щодо розгляду на засіданні міжвідомчої робочої групи питань вносять голова та члени міжвідомчої робочої групи.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів зазначеної групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінету Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінагрополітики за участю Національної академії аграрних наук.