07.01.2016
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|     08.12.2015  № 514     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2015 р.
за № 1612/28057 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2006 року № 1151

Відповідно до статті 16-3 Закону України «Про транспорт», підпунктів 42 та 44 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2006 року № 1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 року за № 9/13276 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити пункт 3 новим підпунктом 3.5 такого змісту:

«3.5. Суднові документи, наведені в додатках 6, 7, 10-12, 17 до цього наказу, у яких установлено термін їх дії, заміняються на безстрокові з тими самими відомостями на підставі заяви власника (судновласника), складеної у довільній формі, протягом 5 робочих днів з дня реєстрації заяви.»;

2) у додатках до наказу:

у додатку 6 позицію «Дійсно до _____ числа _____ місяця ______ року. Valid until ____ day ____ month______ year.» виключити;

у додатку 7 позицію «Дійсно до _____ числа ____ місяця ________ року. Valid until ____ day ______ month _______ year.» виключити;

у додатку 10 позицію «Дата закінчення терміну дії ____ Date of expiry ____» виключити;

у додатку 11 позицію «Це Свідоцтво є чинним до _числа _місяця _року.» виключити;

у додатку 12 позицію «Свідоцтво дійсне до _______________________ Свидетельство действительно до _____________________________________ Die Gultigkeit dieser zulassungsurkunde endet mit _________ » виключити;

у додатку 17 позицію «Термін придатності судна до плавання, встановлений,__________________________, до __________;» виключити. (найменування класифікаційного товариства)

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В.Ю.

+---------+-----------------+
| Міністр | А. Пивоварський |
+---------+-----------------+